De stad vervangt de herdenkingspanelen aan de strooiweide op de begraafplaats van Ninove door herdenkingszuilen in blauwe hardsteen

Kwalitatieve oplossing

De begraafplaats is de locatie bij uitstek waar we even stil staan en terugdenken aan onze dierbare overledenen. Om dit op een respectvolle manier te kunnen doen, werd beslist om de bestaande houten panelen aan de strooiweide op de begraafplaats van Ninove te vervangen. Deze waren in slechte staat door jaren in weer en wind te staan. Als vervanging werd gekozen voor een kwalitatieve en duurzame oplossing, met zuilen in blauwe hardsteen. Een sterk materiaal met een lange levensduur.

Herdenkingsplaatjes

De bestaande panelen worden verwijderd. Herdenkingsplaatjes die sinds 2007 geplaatst zijn (en vanaf 2014 via een officieel verzoek), worden kosteloos vernieuwd en opgehangen op de nieuwe zuilen. De herdenkingsplaatjes voor burgers overleden tussen 1980 tot en met 2006 worden verwijderd, aangezien de gunningsperiode van 15 jaar verstreken is. Ook de plaatjes die sinds 2014 werden geplaatst zonder officieel verzoek worden verwijderd. Wie een verwijderd plaatje wil vervangen, kan dit aankopen bij de dienst burgerlijke stand aan 70 euro. De plaatjes mogen 15 jaar blijven hangen, nadien mag de stad ze verwijderen, tenzij de familie een verlenging aanvraagt.

Katie Coppens, schepen bevoegd voor begraafplaatsen, is blij met de nieuwe zuilen: “Met deze duurzame mooie stenen zuilen hopen we als stad een beetje troost te kunnen bieden aan de nabestaanden.”