Zottegem: geen livestream van misvieringen meer

Slecht nieuws voor de vele mensen / gelovigen die omwille van ouderdom, ziekte, verblijf in ziekenhuis of woonzorgcentrum enz. niet in staat zijn een wekelijkse (zondags)mis ter plaatse te gaan bijwonen. Reeds vanaf dit weekend zal er immers geen livestream van de eucharistieviering in de H. Hartkerk Bevegem meer kunnen bekeken worden.

Omdat ingevolge de toenemende verwarmingskosten moet gezocht worden naar andere mogelijke besparingen, is binnen de kerkraad van de parochie Bevegem besloten om deze uitzendingen stop te zetten. Ruim twee jaar geleden werd met deze livestreaming begonnen, als alternatieve oplossing voor de coronamaatregelen waaraan erediensten onderworpen werden, op initiatief van toenmalig Zottegems pastoor-deken Hans Vandenholen die hierbij voor de nodige technische deskundigheid kon rekenen op zijn broer Tom.