Het Rodelandproject ,nieuwe samenwerkingsovereenkomst tot 2025

Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst engageren 20 overheden

Verder samenwerken aan het Rodelandproject

Met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op 7 december 2022 herbevestigden de partners hun engagement t.e.m. 2025.

Met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst engageren 20 overheden, natuuren landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen zich om verder samen te werken aan de
ontwikkeling van het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Gondebeek, de Driesbeek en de Molenbeek. Dat
doen ze met concrete acties op het terrein.
Binnen het landschapsproject Rodeland op het grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele werken het provinciebestuur van OostVlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos, 4 gemeentebesturen, verschillende bevoegde overheidsdiensten, natuur en landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen (*) sinds juli 2019 samen om het landschap er te versterken en verder te ontwikkelen.

Projectbudget van 87.000 euro
Met een projectbudget van 87.000 euro per jaar, gefinancierd door het Agentschap voor Natuur en Bos, het Provinciebestuur OostVlaanderen (Dienst Klimaat, Milieu & Natuur en
Dienst Landbouw & Platteland), de gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere, en de Bosgroep Midden OostVlaanderen, zullen de komende jaren nieuwe concrete acties op het terrein worden uitgewerkt. Het gaat om initiatieven rond bos en natuurherstel, verbrede landbouw, kleine landschapselementen, integraal waterbeheer, zachte recreatie, erfgoed en onderzoek, …

Terugblik

De partners van het Rodelandproject kunnen met trots al enkele concrete realisaties op hun conto schrijven. Zo heeft Rodeland intussen een eigen poelenplan en een eigen Rodelandbrood, gebakken door 8 warme bakkers uit de streek met baktarwe uit Lemberge. Via het plattelandsproject (PDPO) “Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland
wordt met landbouwers uit de 4 gemeenten samengewerkt rond bloemenranden, houtige kleine landschapselementen en bodemkwaliteit. Daarnaast ligt momenteel een voorstel van
initiatieven in het kader van Water+Land+Schap Klimaatrobuuste vallei van de Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek ter goedkeuring bij de bevoegde minister.(*) Agentschap voor Natuur en Bos, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeente Merelbeke, Gemeente Gavere, Gemeente Oosterzele, Gemeente Melle, Bosgroep Midden-Oost Vlaanderen vzw, Departement Landbouw en Visserij, Natuurpunt, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, Boerennatuur Vlaanderen, BOS+, Forest & Nature Lab (Universiteit Gent), Proefhoeve Bottelare (Universiteit Gent & Hogeschool Gent), Hogeschool Gent, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, Regionaal Landschap Schelde en Durme, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Landelijk Vlaanderen.

Quotes:
Carina Van Cauter, gouverneur en voorzitter van de stuurgroep:
Met het Rodelandproject werken we aan draagvlak bij alle gebruikers van deze open ruimte en ontwikkelen we dit landschap met concrete acties op het terrein. Het gaat om initiatieven waar zowel de landbouwers, de inwoners van de streek als de OostVlaamse natuurliefhebbers van kunnen meegenieten.
Riet Gillis, gedeputeerde en covoorzitter van de stuurgroep:

Iedere partner draagt met specifieke expertise bij aan het Rodelandproject, o.a. op het vlak van natuurontwikkeling, waterbeleid, landbouw en zachte recreatie. Wat het project
bovendien bijzonder maakt is dat alle acties en initiatieven enkel gebeuren op basis van het loutere vrijwillige engagement van alle betrokkenen.
Wim Smits, Agentschap voor Natuur en Bos:
Wij verheugen ons er op dat de verlenging van het project alle stakeholders in het gebied zal stimuleren om het leefbare landschap verder te ontwikkelen. Meer bos en natte natuur,
dichter bij de mens.”

Meer weten over het Rodelandproject?
Surf naar
www.rodeland.be