Amper overtredingen tijdens Verkeersveilige Nacht Oost-Vlaanderen

"27 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken"

De ‘Verkeersveilige Nacht’ op vrijdag 9 december was het sluitstuk van de ‘Verkeersveilige Week’, een gezamenlijke actie van de gouverneur en het parket Oost-Vlaanderen om de gevaren van alcohol – en druggebruik in het verkeer onder de aandacht te brengen. De hele week werden er daarom extra alcohol- en drugscontroles georganiseerd.

Tijdens de ‘Verkeersveilige Nacht’ werden op meer dan 100 plaatsen in de provincie door 268 politiemensen alcohol-, drugs- en snelheidscontroles georganiseerd.

Het aantal alcohol- en snelheidsovertredingen ligt opvallend laag:

Alcohol:
In totaal werden 5735 bestuurders gecontroleerd, 103 bestuurders legden een positieve alcoholtest af (1,8 %). Er werden 19 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken.

Snelheid:
154 bestuurders reden te snel van de 3549 gecontroleerde bestuurders (4,3%). Er werden 8 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken.

Problematiek druggebruik in het verkeer: Oost-Vlaanderen neemt het voortouw

Ook dit jaar was er bijzondere aandacht voor druggebruik in het verkeer. In Oost-Vlaanderen wordt immers sinds de vorige editie van de ‘Verkeersveilige Nacht’ in 2021 op vraag van het parket bij elk ongeval een alcohol- en drugstest afgenomen. Dankzij een nieuw federaal raamcontract voor de aankoop van drugstesten – een aanklampende vraag van de gouverneur en de lokale politiezones – konden daadwerkelijk voldoende drugstesten aangeschaft worden om aan deze vraag tegemoet te komen. Hierdoor verhoogde niet alleen de pakkans, maar kreeg de maatschappij ook een correct beeld van de werkelijke omvang van de problematiek.

In totaal werden 2617 bestuurders gecontroleerd, bij 1240 bestuurders werd een checklist afgenomen en 44 bestuurders legden een positieve speekseltest af. De positieve testen worden naar het labo gestuurd voor verdere analyse.