Zwalmse Open Vld oppositie haalt snoeihard uit tegen meerderheid op nieuwjaarsreceptie

Zwalms Open Vld  voorzitter Matthijs Verschraegen haalde snoeihard uit naar de meerderheid in Zwalm. Hij deed dit op een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie in Munkzwalm van de Open Vld waar ook premier Alexander De Croo even langs kwam.

Matthijs Verschraegen: “Het doet me deugd als voorzitter om jullie hier zo talrijk te mogen verwelkomen op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Na twee lange covidjaren kunnen we eindelijk opnieuw samenkomen om in vriendschap te klinken op het nieuwe jaar.

Covid heeft ons allen geleerd hoe fragiel onze maatschappij, in haar breedste begrip, kan zijn. De vele werknemers en vrijwilligers in de zorg haalden dagelijks het beste uit zichzelf om mensenlevens van de kwalijke pandemie te redden. Ook de politiek draaide de afgelopen jaren meer dan ooit om crisismanagement, waarbij partijideologie noodgedwongen naar de wachtkamer van de regeringen verhuisde. Zo hoort het immers ook. Doch is het liberalisme, de oudste ideologische stroming binnen de moderne geschiedenis, met haar sociale mobiliteit, gelijkheid, verdraagzaamheid, vrijheden en haar kritische blik op de staat en maatschappij, actueler dan ooit in het nieuwe jaar 2023.

 

Ik meen te mogen pretenderen dat onze politieke instellingen, ondanks de zware pandemie, bewezen hebben stand te houden en dat samenwerking resulteert in correcte besluitvorming. Maar covid leerde ons ook dat doemdenken en fake-news vaak de bovenhand nemen. Via allerlei social-mediakanalen namen deze vaak de bovenhand waardoor complottheorieën zich aan een ongezien tempo onder de bevolking verspreidden. Alsof Corona nog niet genoeg was, volgde nadien de Oekraïnecrisis met een nooit geziene impact, ook tot bij ons, in de woonkamer. Critici verweten de federale regering tot weinig anders in staat dan het voornoemde crisismanagement. Gretig werden deze theorieën gedeeld en becommentarieerd, opnieuw, vaak, via social media. Ik zal de laatste zijn om uit te spreken dat alles steeds op wieltjes loopt. Het kan altijd beter, het moét altijd beter. Wel heb ik een ongelooflijk respect voor het team van en onze eerste minister dewelke meer dan ooit bewezen wat leiderschap in crisistijden kan en moét inhouden. Waar liberalen goed in zijn, voorbij het zwart-wit-denken, is kritisch omgaan met gedeelde informatie, dewelke meer dan ooit via allerlei kanalen te grabbel ligt.

 

In Zwalm begon het tweede deel van deze bestuursperiode vorig jaar met de aangekondigde stoelendans onder een nieuwe burgemeester. Op 16 oktober 2018 belandde Open Vld Zwalm, als overwinnaar van de verkiezingen vier dagen voordien, na een coup de théâtre van een coalitie van maar liefst zeven ideologische strekkingen, onverwacht in de oppositie. Een krachtdadig beleid en een uitgewerkte visie ten dienste van élke Zwalmnaar werd ons toen beloofd. Open Vld Zwalm is van oudsher een bestuurspartij. In de oppositie dienden onze negen raadleden binnen de gemeenteraad (en onze drie leden binnen het bijzonder comité) zich opnieuw heruit te vinden, wat geen sinecure was. Op een constante manier constructieve oppositie voeren, bruggen bouwen waar nodig, mee denken waar mogelijk; blijkt niet altijd de makkelijkste opdracht te zijn.

 

Nu de eerste vier jaar van de legislatuur voorbij zijn, kunnen we een eerlijke analyse maken van welk “krachtdadig beleid” dit gemeentebestuur voor de Zwalmenaar in petto had. En… we kunnen niet anders dan, geheel objectief, stellen deze meerderheid helaas tot bitter weinig realisaties toekwam. Ik denk dat iedereen binnen de lokale politiek, met de hand op het hart, niet anders kan dan deze stelling te bevestigen. Wanneer we enkele eenvoudige parameters bekijken, bijvoorbeeld het niveau van de investeringen per inwoner per jaar, lijkt voorgaande stelling ook op papier bevestigd. Het lokale bestuur van Zwalm investeerde in 2021 76,50 euro per inwoner, in 2019 bedroeg dit cijfer 68,32 euro en in 2020 132,74 euro. Wanneer we deze cijfers spiegelen tegenover de vorige investerings-legislatuur onder de tricolore sjerp van Karen De Colfmacker zien deze cijfers er toch anders uit (2014: 250, 20 euro, 2015: 211, 92 euro, 2016: 387,04 euro, 2017: 498,60 euro en 2018: 202,10 euro). Cijfers liegen niet, in Zwalm heerst vandaag stilstand. Stilstand, beste Zwalmnaren, betekent geen status quo maar een kwalijke achteruitgang…

 

Het is niet mijn bedoeling om hier en nu dieper op in te gaan. Ik pretendeer dat elke Zwalmenaar hier zelf wel invulling aan kan geven. Meer nog, het is mijn doel en dat van de partij, zoals steeds, ook hier een constructieve houding aan te nemen.

 

Ik besef heel goed dat er binnen de gemeenteraad, en niet alleen binnen onze partij, personen het heel moeilijk hebben met de hiervoor geciteerde cijfers en stilstand. In lokale politiek moet het belang van élke Zwalmnaar steeds voorop staan. Hierna volgt het partijbelang, als laatste mag slechts een persoonlijke ambitie spelen. Ik merk in gesprekken met collega-lokale-politici dat een oplossing uit de huidige impasse mogelijk is. Bij mijn aantreden als voorzitter heb ik uitdrukkelijk en heel bewust in het bericht naar de pers gecommuniceerd dat Open Vld als partij bereikbaar en beschikbaar is. Bereikbaar voor een gesprek, beschikbaar voor een visie. Open Vld Zwalm zal blijvend haar verantwoordelijkheid opnemen in de komende twee jaar door de belangen van iedere Zwalmnaar voorop te stellen binnen haar oppositiewerk, nadien, mede met uw steun, opnieuw voor een bestuursdeelname.

 

Het is steeds onze bedoeling om met een open en progressieve visie naar de toekomst te kijken. Enkel zo kan ons programma élke Zwalmnaar bekoren. U merkt, beste Zwalmnaar, we bereiden ons volop voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. We schrijven onze visie verder uit, er werden werkgroepen samengesteld en dit voorjaar wacht er nog een primeur. U ziet, we zitten niet stil.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om Mario te bedanken voor zijn engagement in de functie als mijn voorganger en dit in niet zo makkelijke tijden (zie de gebeurtenissen na de lokale verkiezingen van 2018). Verder wil ik ook Leen en Erwin bedanken voor hun jarenlange inzet binnen ons bestuur. Maar zoals u ziet blijven zij beschikbaar om een handje toe te steken. Heel hartelijk dank ook aan de personen die deze nieuwjaarsreceptie mogelijk maken. Een zeer welgemeende dankjewel aan de onze vele vrijwilligers die steeds klaarstaan, het bestuur en de mandatarissen, de Open Vld Dames, het team van ASV en iedereen die rechtsreeks en onrechtstreeks een steentje hebben bijgedragen. Bedankt.

Bij een nieuwjaarsspeech horen nieuwjaarswensen. Ik wens jullie, en hiermee sluit ik dan ook af, namens onze gehele ploeg, allen hier aanwezig en bij uitbreiding élke Zwalmnaar, een zeer voorspoedig en gezond 2023 toe. Moge het nieuwe jaar boordevol goeds zitten, boordevol goesting en boordevol geluk.”