Bewoners kanten zich tegen woonproject Sasweg: ‘Te hoog en het ligt in overstromingsgebied.’

Beeld: Beo Architecten BVBA

Geraardsbergen. Op de parking van de Wibra aan de Sasweg komt er een nieuwbouw. Een aantal gebouwen – waaronder de Wibra – gaat tegen de vlakte en moet plaats maken voor de bouw van 14 woonunits en 3 handelszaken. Een groep van bewoners van de Kattestraat en de Grotestraat – maar ook het Milieufront Omer Wattez – tekent bezwaar aan. Er komt een woontoren van 6 verdiepingen, waardoor de bezwaarindieners een belangrijk deel van hun uitzicht verliezen. Bovendien ligt het project in overstromingsgebied. Serge Van Der Poorten ervaart het project als een meerwaarde. Kersvers schepen van Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Rurik Van Landuyt (Open Vld) vindt het nog te vroeg voor een reactie.

Beeld: Beo Architecten BVBA

Op de parking van de Wibra aan de Sasweg komt een nieuw project van 14 units, 3 handelszaken en 14 parkeerplaatsen. In aansluiting met de meergezinswoning Sasweg – Grotestraat gaat het om 3 bouwlagen met een plat dak waarvan de kroonlijsthoogte 10 meter bedraagt. In aansluiting is er een hoger volume met 6 bouwlagen met een hoogte van meer dan 20 meter.
Het openbaar onderzoek liep op zaterdag 14 januari af. De bouwheer is Springvis Development BV. het project wordt uitgevoerd door Beo Architecten BVBA.

Maatschappelijke voordelen
Volgens de beschrijvende nota heeft dit project maatschappelijke voordelen: ‘Het project speelt in op de visie van de stad Geraardsbergen rond verdichting in de kern door op deze strategische plaats een architecturaal hoogstaand te ontwikkelen.’ Het project vormt een eind- en beginpunt van een zone met gemengd residentiële en commerciële functies. Er is een verwevenheid van wonen en werken. ‘Er wordt voorzien in kwalitatieve groenstroken en integraal waterdoorlatende materialen.’ Er wordt een publieke deelwagen voorzien. ‘Er wordt maximaal ingezet op duurzame technieken en 100% hernieuwbare energie. Verder voorziet het project in elektrische laadpalen voor fietsen en auto’s.’ ‘Het project is 100% hemelwaterneutraal, voorziet in recuperatie, voldoende buffering en een verhoogde infiltratiecapaciteit.’

Woontoren neemt zicht weg
De bewoners van de Kattestraat en de Grote straat tekenen bezwaar aan. Eén van de bezwaren heeft betrekking op het verlies van het uitzicht. ‘Het uitzicht zal volledig weg zijn. We zullen op een blinde muur kijken. Daardoor zal de waarde van de huizen en de appartementen in de achterliggende buurt dalen’, laat een bezwaarindiener weten. ‘Volgens de GECORO moet er worden onderzocht of de zichtlijnen op de historische stad niet worden verstoord door de bouw van een hoog gebouw, wat voor ons zeer nadelig zal zijn. De inval van zonlicht die warmte binnenbrengt zal ook volledig weg zijn, wat onze energiefactuur gevoelig zal doen stijgen.’

‘De deputatie vernietigde op 28 april 2022 het dossier Wowow-Invest met woontorens van 9 en 6 bouwlagen. Er is nog steeds geen Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hoger Bouwen en Verdichting en het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan stelt voor om de stadskern laag te houden met maximum 3 bouwlagen en een dakverdieping. Het huidige project aan de Sasweg is eenvoudigweg te hoog’, laat de betrokkene weten. Ook gaan er door het project tal van parkeerplaatsen verloren. ‘Veertien parkeerplaatsen voor dergelijk project is veel te weinig.’

Overstromingsgebied
Bovendien zal de projectsite 100% verhard zijn. ‘Er is geen enkele waterinfiltratie in de grond mogelijk. De nu bestaande toestand heeft immers nog een groenzone aan de woning van de apotheek. In het dossier zitten mooie prentjes van het te gebruiken groen, maar een groendak draagt niet bij tot indringing van hemelwater in de grond. De werkelijkheid is dat er geen groen zal zijn.’ Het project heeft een hemelwaterput van 20.000 liter, wat volgens de bezwaarindieners veel te weinig is.

De Dender is op de plaats waar de nieuwbouw komt, te smal.

Het project ligt trouwens in overstromingsgebied. ‘Men heeft blijkbaar de overstroming van 2010 al vergeten. De GECORO geeft aan dat de inkom van het hoge gebouw zich zal situeren op een overstroombaar niveau. Als er wateroverlast zal optreden, zullen de bewoners niet naar hun appartement kunnen gaan. Er zal dan ook schade zijn aan de lift. Er wordt ook aangegeven dat er in de Wibra al wateroverlast is geweest.’

Het project past niet in de morfologie, de typologie van de omgeving. ‘Aangezien het project in een woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde ligt, moeten de gevels een architecturale meerwaarde voor de omgeving opleveren. Ik stel me de vraag of dit wel het geval is’, oppert een bezwaarindiener.

Ook het Milieufront Omer Wattez dient een bezwaar in. Op de plaats waar de nieuwbouw komt, moet de dender door een flessenhals (zie foto). ‘De Dender is hier slechts 15m breed. Eens de nieuwbouw er staat, zal het niet meer mogelijk zijn de Dender langs deze kant te verbreden. Bij een verbreding van de Dender zal een goede alternatieve ontsluiting nodig zijn voor de Go-Dender en voor de VVW-Den Bleek. Aan de overkant (Fun/ex-Jefke Bazar) wil een andere projectontwikkelaar (die daar een hoogbouw wil neerplanten) de oever trapsgewijs wat verlagen, maar ook dat zal niet volstaan om de Dender voldoende breedte te geven’, reageert het Milieufront.

Meerwaarde voor het centrum
Serge Van Der Poorten ervaart het project als een meerwaarde. ‘Het project betekent een opwaardering van de buurt. Er komen kwalitatieve appartementen voor de betere middenklasse. Er is al heel veel interesse bij mensen om een appartement te kopen. Bovendien komen er drie handelspanden in, die een meerwaarde voor de binnenstad kunnen betekenen. Als de Wibra – wat een versleten gebouw is – opnieuw verhuurd wordt, zal er terug een pita-, pizza- of kebabzaak in komen. Ik kies liever voor een kwalitatieve oplossing die een meerwaarde voor de stad en de handel in het centrum kan betekenen’, meent de zaakvoerder.

We vroegen aan kersvers schepen van Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Rurik Van Landuyt (Open Vld) om een reactie, maar hij vindt het nog te vroeg om te reageren: ‘Ik ben pas schepen vanaf de gemeenteraad van 31 januari 2023 en nog niet op de hoogte van het gemelde dossier.’

Julien Borremans