Het aantal faillissementen in Oost-Vlaanderen veert opnieuw op, ondernemersvertrouwen op een dieptepunt

Gent, 13 januari 2023 – In alle Oost-Vlaamse arrondissementen, met uitzondering van Dendermonde, stijgt het aantal faillissementen. In het arrondissement Oudenaarde is er zelfs een verdubbeling. Tegelijk zit het ondernemersvertrouwen op een dieptepunt en was 2022 zelfs een van de meest pessimistische jaren sinds het begin van de metingen in 1987. Een verklaring hiervoor ligt vooral in de explosie van kosten voor energie, grondstoffen en lonen. UNIZO vraagt dan ook maatregelen om ondernemers te beschermen tegen die sterk gestegen kosten en om jobverlies tegen te gaan.
Faillissementen: kanaries in de koolmijn
Het aantal faillissementen in Oost-Vlaanderen is sterk gestegen. Vooral de kleinhandel, garagehouders en horeca zijn zwaar getroffen ten opzichte van de vorige jaren. In vergelijking met de situatie voor de coronacrisis, zien we dat de bouwsector zwaar getroffen is. Dit alles blijkt uit cijfers van GraydonCreditsafe. De bijgevoegde tabellen bevatten de detailcijfers per arrondissement, volgens potentieel jobverlies en op sectorniveau.
De coronacrisis heeft een forse impact gehad op de omzetten, maar in 2022 kwam daar nog eens de explosie van energie-, grondstof- en loonkosten bovenop. De toenemende onzekerheid bij ondernemers én consumenten heeft een negatieve impact, ”verklaart Jos Vermeiren, directeur van UNIZO Oost-Vlaanderen. “UNIZO verwacht dat deze faillissementen slechts de spreekwoordelijke kanaries in de koolmijn zijn. De COVID-crisis was nauwelijks verteerd of de volgende crisis diende zich al aan. Heel wat bedrijven eten op dit ogenblik hun aangelegde buffers op. Kmo’s met maximaal 50 werknemers kunnen gemiddeld slechts de helft van de gestegen kosten doorrekenen in hun prijzen. Zo een situatie is niet lang houdbaar.
Ondernemersvertrouwen historisch laag
Uit de meest recente KMO-barometer van UNIZO blijkt dat de financiële reserves van de ondernemingen fors geslonken zijn en dat het ondernemersvertrouwen op een dieptepunt zit. Voor het 4de kwartaal van 2022 bracht UNIZO voor het 140e kwartaal (35 jaar) op rij de UNIZO KMO-Barometer in kaart. Met een gemiddelde score van -18,8 procentpunt over de vier kwartalen van 2022 heen, staat 2022 in de top 3 van meest pessimistische jaren in 35 jaar KMO-Barometer.
os Vermeiren:UNIZO trekt dan ook aan de alarmbel en vraagt een knip in het indexmechanisme: geen verhoging van de brutolonen door een automatische loonindexering tot en met 1 januari 2024. De druk op de kmo’s is momenteel ongezien hoog. De loonkosten van Belgische werkgevers stijgen veel sneller dan die van hun Europese concurrenten. Volgens de laatste vooruitzichten van de Nationale Bank van België gaat het om een stijging van 15% in de periode 2022-2023. Onze internationale concurrentiepositie komt zo onder druk te staan, wat ons op termijn een pak jobs zal kosten.
Ondernemers en kmo’s draaien vandaag twee keer op voor de gestegen energiekosten: via duurdere productie of dienstverlening en via hogere loonkosten (energie zit vervat in de automatische loonindexering). Op middellange termijn pleit UNIZO daarom voor een duurzaamheidsindex als basis voor de berekening van loonindexaties, door fossiele brandstoffen zoals gas en huisbrandolie niet langer in de productenkorf op te nemen,” aldus Vermeiren.