Vanaf maandag proef met gewijzigde verkeerssituatie voor veiliger Meire in Strijpen

Wij herinneren eraan dat vanaf maandag 30 januari bij wijze van proef in de Meire in Strijpen – als mogelijke oplossing voor de onveilige verkeerssituatie aldaar – een andere verkeersregeling van toepassing zal zijn, waarbij vooral op snelheidsverlaging gefocust wordt.

Met het oog daarop worden als concrete maatregelen in die straat een snelheidsbeperking tot 30 km per uur en een nieuwe parkeerregeling ingevoerd. Het beurtelings parkeren wordt afgeschaft en vervangen door een drietal geschrankte parkeerstroken (aan de ene kant vanaf huisnummer 36 tot 62, aan de andere kant vanaf huisnr. 11 tot 25A en vanaf huisnr. 65 tot bijna aan de hoek met de Ledebergstraat; zie afbeelding). Door deze nieuwe parkeerregeling ontstaan er tegelijk asverschuivingen die ook verplichten tot trager verkeer.

Volgens het tijdelijk politiereglement dienaangaande zal deze nieuwe verkeerssituatie worden uitgetest tot het begin van de paasvakantie (vrijdag 3 april); indien nodig is een verlenging mogelijk, afhankelijk van eventuele aanpassingen die er kunnen komen na tussentijdse evaluaties. In een eerder NUUS-artikel dd. 2 januari ll. waarin we hierover al bericht hebben, kunt u over het waarom en hoe uitgebreider lezen via deze link.