Gemeentepersoneel Herzele kan voortaan fiets leasen

Het lokaal bestuur Herzele zorgt als werkgever voor een aantrekkelijke fietslease voor de medewerkers.

“We stimuleren onze medewerkers om van en naar het werk te fietsen en wil duurzame mobiliteit promoten door volop in te zetten op de mogelijkheden van fietsleasing. Personeelsleden krijgen de mogelijkheid om aan interessante voorwaarden een (elektrische) fiets te leasen. Ze kunnen een deel van hun eindejaarspremie of vakantiedagen flexibel inzetten voor een fietslease”, zegt schepen van Personeel en Lokale Economie Heidi Knop (Open VLD). “Naast de financiering van de fiets zijn er ook verschillende diensten inbegrepen in de vaste leasevergoeding. Denk aan een onderhoudspakket op maat van het gebruik en de fiets en optioneel een verzekering voor schade en diefstal of pechbijstand. “Met fietsleasing willen we medewerkers stimuleren om te kiezen voor de fiets voor het woon-werkverkeer en privéverplaatsingen. We willen hiermee streven naar duurzame verplaatsingen. We zetten in op het welzijn van onze mensen en ondersteunen hen in een gezonde levensstijl. Door het aanbieden van de fietsleasingformule is het voor iedereen mogelijk een degelijke fiets op maat te gebruiken. Na het leasecontract heeft het personeelslid de optie om de fiets aan te kopen. “Onze medewerkers bestellen hun fiets bij een Herzeelse fietshandelaar, op deze manier willen we ook de lokale economie een flinke duw in de rug geven.”