Stéphan Bourlau: ‘De manier hoe er met ’t Komisjken wordt omgegaan, vind ik schandalig.’

Grote verwarring over toekomst ’t Komisjken, parking site Kenniscentrum en NMBS-parkeertoren

Geraardsbergen. Dinsdagavond keurde de gemeenteraad de sloop van de sporthal De Kriebel goed om er extra parkeerplaatsen aan te leggen. Schepen Van Trimpont maakte gewag van ‘een grote opportuniteit voor het centrum’. Maar de oppositie sprak dit tegen. Volgens raadslid Bourlau zal de pendelaars deze parkeerplaatsen inpikken omdat er geen NMBS-parkeertoren komt en omdat de parkeerplaatsen in het centrum van de stad worden gereduceerd. Er dreigt trouwens volgens de oppositie een ernstig mobiliteits- en parkeerprobleem op de site van het Kenniscentrum te ontstaan. Bovendien blijven de medewerkers en de cliënten van ’t Komisjken letterlijk en figuurlijk in de kou staan.

Het Kenniscentrum

Dinsdagavond werd op de gemeenteraad meegedeeld dat de samenwerking en de bijhorende overeenkomst met Solva voor de uitbreiding van de parking op de site, waar het Kenniscentrum staat, wordt stopgezet. In de plaats daarvan gaat het leegstaand sportcomplex ‘De Kriebel’ tegen de vlakte om extra parking te voorzien. In De Kriebel is voorlopig de voedselherverdelingswinkel ’t Komisjken ondergebracht, maar voor de organisatie wordt uitgekeken naar een andere locatie.

Parking, parking, parking…
Nu de parking op de site van het Kenniscentrum er niet komt stelt Emma Van der Maelen (Vooruit) zich vragen over de dreigende mobiliteits- en de parkeerdruk. Raadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) opperde voordien al dat Het kenniscentrum grote mobiliteits- en parkeerproblemen met zich mee zal brengen.

Een alternatieve parking op de plaats waar De Kriebel nu staat, brengt geen soelaas. De afstand naar het Kenniscentrum is te ver, zeker voor jonge gezinnen met kinderen, ouderen en mensen die moeilijk ter been zijn. ‘Wordt er dan een pendelbus ingelegd om de mensen van en naar Het Kenniscentrum te brengen?’ vroeg Raadslid Bourlau zich af.

Bovendien merkte hij op in hoeverre de nieuwe parking soelaas zal brengen omdat bij de heraanleg van het centrum parkeerplaatsen zullen sneuvelen. Raadslid Bourlau vroeg zich ook af of de NMBS-parkeertoren aan het station er nu komt of niet, ‘want de bouw ervan werd in het verleden door de burgemeester in de media wel aangekondigd. Als de parkeertoren aan het station er komt, dan ligt dit op een paar honderd meter van de parking van De Kriebel.’

Stéphan Bourlau

Volgens eerste Schepen Fernand Van Trimpont (CD&V) is de parking aan De Kriebel zeker niet bedoeld voor de bezoekers van het Kenniscentrum: ‘De afstand is daarvoor veel te groot.’ Aanvankelijk was het de bedoeling om een parkeerplateau op de site van het Kenniscentrum te bouwen, maar de kostprijs is door inflatie ferm opgedreven naar maar liefst €1,8 miljoen’, aldus Fernand Van Trimpont. ‘Daarmee zouden we 56 extra parkeerplaatsen hebben kunnen realiseren.’ Om het probleem aan te pakken, zal er een studie gemaakt worden om de parkeergelegenheden rond de site in kaart te brengen om het aantal parkeerplaatsen te optimaliseren. ‘Misschien komen er nog wel opportuniteiten in de buurt’, liet de schepen zich ontvallen.

Opportuniteit voor het centrum
Fernand Van Trimpont merkte ook op dat de sloop van De Kriebel ongeveer 75 parkeerplaatsen zal opbrengen. De extra parkeerplaatsen moet de parkeerdruk op de Maretaksite en het centrum in de toekomst verminderen. Het stadsbestuur heeft plannen om het centrum heraan te leggen. Daarbij zouden parkeerplaatsen sneuvelen. ‘Deze parking kan een grote opportuniteit voor het centrum betekenen.’

Voor Vooruit is het duidelijk dat de kostprijs voor het Kenniscentrum zo opgelopen is dat er geen geld meer is om de parkeerdruk aan te pakken. Voor Stéphan Bourlau is het compleet ondenkbaar dat het stadbestuur dit niet heeft voorzien: ‘Dit is te dom voor woorden.’ Ook over de kostprijs heeft de voorman van Het Alternatief grote bedenkingen: ‘Aanvankelijk zou de parking €1 miljoen kosten. Van waar komt plots de meerkost van €800.000?’  Raadslid Bourlau merkte ook op dat heel wat pendelaars gebruik zullen maken van de nieuwe parking op de Maretaksite.

Emma Van der Maelen

Schandalig
‘Wat zal er trouwens met de voedselherverdelingswinkel ’t Komisjken gebeuren?’ vroeg Emma Van der Maelen zich af. Het probleem van de verwarming in De Kriebel zal volgens schepen Larmuseau eerstdaags worden opgelost. Na aanpassingswerken zal de grote zaal van De Populier ter beschikking van ’t Komisjken staan. Emma Van der Maelen merkte op dat de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van ’t Komisjken niet worden nageleefd. ‘Op de manier hoe er omgegaan wordt met de medewerkers en de cliënten van ’t Komisjken vind ik schandalig’, liet raadslid Bourlau zich uitdrukkelijk ontvallen.

Op de vraag of de NMBS-parkeertoren aan het station er komt, kreeg raadslid Bourlau geen antwoord.

Julien Borremans

Lees ook:

Melissa De Cooman: ‘Ook alleenstaanden die werken, komen door de dure energie naar voedselherverdelingswinkel ’t Komisjken.’