Fietsersbond Zottegem over stadiondossier: “Hing inhoudelijk met haken en ogen aan elkaar”

De Fietsersbond geeft toelichting bij het waarom van zijn protest tegen de plannen rond de stadionsite en de komst van Bowling Stones.

“Zoals altijd gecommuniceerd, zijn we absoluut voorstander van een grondige modernisering van de Bevegemse Vijvers als lokale sportsite. Dat doe je niet door gebouwen en parking willekeurig neer te planten en te hopen dat alles goed komt.  Een bouwprogramma op maat van de buurt maak je door in dialoog te gaan met buurtbewoners én sportclubs vooraleer de bouwvergunning wordt ingediend, want dan rest er enkel nog de juridische procedures. Daar is het stadsbestuur in fout gegaan. Wij hekelen vooral het fragiele evenwicht tussen leefbaarheid en recreatie. In een buurt die al zwaar belast wordt extra mobiliteitsbewegingen organiseren zonder het momentum aan te grijpen om het mobiliteitsbeleid zo te sturen dat de lasten minimaal zijn is primordiaal. Het stadsbestuur moet streven naar een geïntegreerd en modern mobiliteitsplan. Dat is trouwens een maatschappelijke tendens die in heel Vlaanderen speelt. De uitdaging ligt bij openbare besturen om deze balans te zoeken.”

“We betreuren de heisa errond want we merken dat het dossier inhoudelijk met haken en ogen aan elkaar hing en absoluut geen toonbeeld was van een geïntegreerd en modern mobiliteitsbeleid, met aandacht voor veiligheid voor alle weggebruikers. Het dagelijks aantrekken van vele bezoekers diende vooral een privaat bedrijf in plaats van alle Zottegemnaars. Wij zijn ervan overtuigd dat ook zonder Bowling Stones er aanspraak gemaakt kan worden op subsidies van de Vlaamse Overheid, dat is nu al het geval voor de vernieuwing van de atletiekpiste. Nu er van een propere lei vertrokken wordt, komen er pas echt ruimte en opportuniteiten vrij voor het lokale Zottegemse verenigingsleven. De Fietsersbond kijkt heel erg uit naar de nieuwe plannen en hoopt snel op een verbetering voor de actieve sporters in een aangename, veilige en moderne infrastructuur. We helpen graag mee om hier iets fantastisch van te maken.”

Meer info?

Facebookpagina Fietsersbond Zottegem