©Sophie Richez - Zwembad Kleine Dender

De stedelijke scholen zijn bezorgd over tijdelijke sluiting van zwembad Kleine Dender

“Sluiting van zwembad De Kleine Dender en stedelijk onderwijs: schoolzwemmen vanaf volgend schooljaar in de buurt organiseren”

Groen-gemeenteraadslid Jordy De Dobbeleer nam de bezorgdheid van ouders van kinderen die school lopen in het stedelijk onderwijs mee naar de gemeenteraad. Ze zijn immers bezorgd dat tijdens de geplande sluiting van de Kleine Dender voor de duurtijd van minstens 18 maanden, er geen schoolzwemmen zal worden georganiseerd.

De Dobbeleer maakte het concreet nl. kleuters en kinderen die school lopen in het stedelijk onderwijs zullen twee zomers ingaan zonder recente zwemervaring. Er zijn organisatorische en financiële kwesties om het zwemmen in de buurgemeenten te organiseren. Zo krijgen alle klassen één busrit terugbetaald, vaak voor een bezoek aan het bos. Nu zouden ze maar één keer kunnen gaan zwemmen met dat budget.

Schepen van Onderwijs Joost Arents begreep de bezorgdheid. Hij gaf aan dat in ruil dit schooljaar er meer gebruik van de sporthal zal gemaakt worden. Hij gaf mee dat vanaf september meer mogelijk moet zijn maar waarschuwt voor de praktische organisatie van het schoolzwemmen.

De Dobbeleer stelde voor om lessen te bundelen om buskosten te beperken. Hij belooft de kwestie alvast verder op te volgen.