Oosterzele stimuleert buurtinitiatieven

Subsidies van maximaal 250 euro

Lokaal bestuur Oosterzele wil buurtinitiatieven graag ondersteunen. Inwoners kunnen een toelage krijgen van maximaal 250 euro om een activiteit te organiseren die de betrokkenheid en sociale contacten in de buurt verbetert. Zo wil de gemeente inwoners stimuleren om hun buren beter te leren kennen.

Een buurtinitiatief is voor Oosterzele een evenement dat de sociale contacten, leefbaarheid, participatie en betrokkenheid in de buurt wil verbeteren. Door ondersteuning te bieden in de vorm van een toelage, wil het gemeentebestuur inwoners stimuleren om dergelijke acties te organiseren. Aan de toelage zijn enkele voorwaarden verbonden. Wie een buurtactie wil organiseren, vormt een tijdelijke samenwerking met minstens drie initiatiefnemers of buurtbewoners die in Oosterzele gedomicilieerd zijn. Ook een vereniging zonder winstgevend karakter die gemeentelijk niet erkend is, kan een buurtactie organiseren. Het initiatief moet daarnaast toegankelijk zijn voor alle inwoners van de betrokken buurt.  Het bedrag dient voor het betalen van de organisatiekosten, zoals het huren van een tent of zaal en muziek en animatie. Kosten voor eten en drinken dekt de toelage niet. Een organisatie kan twee keer per jaar een aanvraag indienen voor een evenement voor dezelfde buurt.

Schepen voor feestelijkheden Elsy De Wilde: ‘Beter een goede buur dan een verre vriend zeggen ze vaak. Met die  toelage  willen we ervoor zorgen dat inwoners hun buren beter leren kennen en dat het sociale contact in de buurt groeit.’ Het reglement treedt in werking na goedkeuring op de gemeenteraad van 13 februari, Inwoners kunnen dan tot twee maanden na afloop van het evenement documenten aan de Dienst Evenementen bezorgen om de  toelage uitbetaald te krijgen. Alle informatie zal te vinden zijn op de website van de gemeente, www.oosterzele.be. (mvdv, foto’s ddl)