OCMW Oosterzele doet er alles aan om de getroffen ouders van de geschorste kinderopvang te helpen

Sinds vorige week is kinderopvanglocatie Olio in Balegem gesloten en loopt een gerechtelijk onderzoek naar praktijken die zich in de opvang hebben voorgedaan. De vergunning van de opvang is intussen geschorst. OCMW Oosterzele doet er alles aan om de ouders te begeleiden in die moeilijke situatie.

Als organisator voor gezinsopvang werkte OCMW Oosterzele samen met kinderopvanglocatie Olio uit Balegem die 18 kinderen opving. Tot de ouders vorige week voor een gesloten deur stonden. Ook het OCMW bleef net zoals de ouders in het ongewisse over de reden van de sluiting.

Intussen bleek een gerechtelijk onderzoek te lopen. OCMW Oosterzele kreeg op vrijdag 10 februari het bericht van het Agentschap Opgroeien (het vroegere Kind en Gezin) dat de vergunning van kinderopvanglocatie Olio uit voorzorg en door dringende noodzakelijkheid werd geschorst vanaf 11 februari 2023. Het Agentschap bracht de ouders vlak daarna ook op de hoogte van die beslissing.

Het gevolg van die schorsing is dat op die locatie geen kinderopvang meer kan plaatsvinden voor een periode van minstens drie maanden. Na de sluiting en het schorsen van de vergunning is OCMW Oosterzele meteen gestart met het zo concreet mogelijk in kaart brengen van alle opvangnoden. De ouders werden gecontacteerd om na te gaan wie op welke dagen en uren opvang nodig heeft.

Medewerkers van het OCMW polsen bij alle overige opvangvoorzieningen in Oosterzele naar beschikbare plaatsen. Ze contacteren ook alle lokale loketten in de regio om bij hun organisatoren na te gaan waar er nog opvangcapaciteit is. Ze koppelen dan zo snel mogelijk de nood aan opvang met de plaatsen die beschikbaar zijn.

Omdat er jonge kinderen bij betrokken zijn, gaat het over een zeer gevoelige situatie met ingrijpende gevolgen. OCMW Oosterzele deelt de bezorgdheden van de ouders en doet al het mogelijke om het gerechtelijk onderzoek van nabij op te volgen.
Daarom heeft het vast bureau van het OCMW vandaag, maandag 13 februari 2023, beslist een advocaat aan te stellen om zich juridisch te laten bijstaan en zich te laten registreren als benadeelde partij.
Politiediensten contacteren de ouders van slachtoffers die al zijn geïdentificeerd op camerabeelden om hen te verhoren en om slachtofferhulp aan te bieden. Andere ouders die nog niet gecontacteerd zijn, kunnen zich eventueel zelf aanmelden. Dat kunnen ze doen via twee telefoonnummers die ze via mail hebben gekregen.
Ouders van kinderen die in het verleden naar de kinderopvang Olio zijn geweest en ook vragen hebben over hun situatie kunnen het OCMW contacteren via info@ocmwoosterzele.be.

De situatie in de kinderopvang is aan het licht gekomen omdat camerabeelden aan de politie zijn bezorgd. OCMW Oosterzele beschikt niet over die beelden en is geschokt dat ze intussen zijn verspreid via een nieuwsuitzending. De privacy van de ouders en minderjarige kinderen is daardoor niet gerespecteerd. Het mag niet de bedoeling zijn om het leed van de ouders en minderjarige kinderen nodeloos te vergroten. In hun belang zou de vertrouwelijkheid en sereniteit van het onderzoek moeten worden bewaard. (ocmw)