© stad Zottegem

Ook extra oversteekplaats in Sint-Goriks-Oudenhove

In een eerder NUUS-artikel hebben wij bericht over de beslissing om een extra zebrapad aan te brengen in de Wurmendries in Strijpen (zie via deze link). Ook in Sint-Goriks-Oudenhove is dit het geval. Vanuit deze deelgemeente kreeg het stadsbestuur het verzoek om in de omgeving van de basisschool ’t Waterpleintje aan het Kruiswaterplein nog twee bijkomende oversteekplaatsen voor voetgangers in te richten. Die zijn er wel reeds nabij het kruispunt Kruiswaterplein – Smisstraat en aan het kruispunt Kruiswaterplein – Sint-Goriksstraat maar gevraagd wordt om ook een zebrapad te voorzien aan de kruispunten van het Kruiswaterplein met Traveins en met Ten Bosse.

Volgens het advies van de lokale politie is laatstgenoemde locatie daarvoor echter niet aangewezen omwille van – langs de pare straatkant – de aanwezigheid van een haag op het hoekperceel en het ontbreken van een voetpad (zie onderstaande foto) waardoor de oversteekplaats er onvoldoende veilig zou zijn. Daarnaast is ook vastgesteld dat het aantal oversteekbewegingen en de wachttijd om te kunnen oversteken, er beperkt zijn. Ter hoogte van het kruispunt Kruiswaterplein – Traveins is het wel mogelijk om een oversteekplaats voor voetgangers te voorzien. Daar is de oversteekafstand overigens groter, al is anderzijds ook hier vastgesteld dat het aantal oversteekbewegingen en de wachttijd er eerder beperkt zijn. Wel lijkt het wenselijk om het zebrapad daar aan te brengen op enige afstand van het eigenlijke kruispunt (richting Meileveld toe, zie bovenstaande foto). Hierdoor verkleint dan de oversteekafstand, overlappen het zebrapad en het verdrijfvlak op de rijweg elkaar niet en is er een betere zichtbaarheid op de wachtende of overstekende voetganger.