Melle en Merelbeke laten bestuurskracht onderzoeken en vragen mening inwoners over mogelijke fusie

De lokale besturen van Melle en Merelbeke laten onderzoeken wat een fusie zou betekenen voor beide besturen. Dat gebeurt aan de hand van een bestuurskrachtanalyse. Onderzoeksbureau EY voert die analyse uit en brengt de mogelijkheden en risico’s in kaart. Ook de inwoners zelf mogen zich laten horen: zowel in Merelbeke als in Melle kun je deelnemen aan een participatiemoment in maart of april. Of geef binnenkort online je mening. 

Analyse van de bestuurskracht 

Lokale besturen krijgen steeds meer en complexere taken. Afzonderlijke besturen beschikken niet altijd over voldoende middelen en mensen om al hun taken efficiënt uit te voeren. Een analyse van de bestuurskracht vormt dan een duidelijk, objectief beeld van de huidige situatie en een mogelijke situatie als er een fusie zou komen. 

Dirk De Maeseneer, burgemeester van lokaal bestuur Melle: “Als lokaal bestuur staan we voor heel wat uitdagingen. Denk aan de toenemende vergrijzing, stijgende kosten en de moeilijke zoektocht naar personeel. En dat allemaal met een strikt budget. Met de aanstelling van een extern onderzoeksbureau willen we een objectieve studie laten uitvoeren om te kijken of een fusie haalbaar of zelfs wenselijk is. Zo kunnen we een onderbouwde beslissing nemen.”

De Vlaamse Overheid is voorstander om mogelijke fusies te laten onderzoeken en stimuleert fusies ook financieel: als Melle en Merelbeke vrijwillig zouden fusioneren, neemt de Vlaamse Overheid meer dan 18 miljoen euro schulden over van het fusiebestuur.

Participatiemomenten inwoners in maart en april

 Niet alleen de cijfers en toekomstige uitdagingen kunnen een onderbouwde beslissing mogelijk maken, ook de inbreng van de inwoners is belangrijk. Daarom vinden er in de twee besturen telkens twee participatiemomenten plaats: twee in maart en twee in april. In maart is dat op woensdag 8 maart om 20 uur in het gemeentehuis van Melle en op donderdag 9 maart om 20 uur in het gemeentehuis van Merelbeke. De data in april worden nog vastgelegd. Bovendien kun je vanaf 8 maart ook online je mening geven. Met die aanpak willen beide besturen zoveel mogelijk Mellenaars en Merelbekenaars betrekken in het participatietraject.  

Filip Thienpont, burgemeester van lokaal bestuur Merelbeke: “We kiezen voor een participatieve aanpak, waarbij we de inwoners van Melle en Merelbeke zoveel mogelijk betrekken voordat we een beslissing nemen. De bedoeling van deze momenten is vooral om te luisteren naar de inwoners. We willen weten wat hun bezorgdheden zijn, maar ook waar ze kansen zien. De input van onze inwoners is dus uiterst waardevol.”  

Het is de bedoeling om rond de zomerperiode te beslissen of er een fusie komt. Beide gemeenteraden zullen daarvoor akkoord moeten gaan. 

Inschrijven voor de fysieke participatiemomenten kan via www.merelbeke.be/fusie en www.melle.be/fusie. Ook verdere info over het participatietraject zal op die webpagina’s verschijnen.