Beleef de sfeer op Balegemse duivenmarkt

Een hoogdag voor duivenmelkers

Noteer alvast. Op zondag 5 maart vanaf 8 u tot 13 u kan je in zaal De Kring, Gootje 61 in Balegem terecht voor de ruim bekende duivenmarkt. Een event dat al decennialang duivenmelkers van heinde en ver aanspreekt. Elke editie is er ook belangstelling uit het buitenland, steevast zakken een twintigtal Britten af naar de duivenmarkt in Balegem. En leuk meegenomen, de toegang is gratis. Kom eens kennis maken. Beleef en proef van de typische sfeer op de duivenmarkt. Leuke taferelen, dat kopen en verkopen. Paul Lampaert: ‘We zijn aan de 24 ste editie toe, we verwachten zo’n 150 liefhebbers en veel volk. Iedereen krijgt een gratis attentie (een kogelpen), het wordt opnieuw gezellig keuvelen in de goed verwarmde zaal. De duivenliefhebbers kijken verlangend uit naar de duivenmarkt, de week nadien op 12 maart start immers het nieuwe duivenseizoen’, duidt Paul Lampaert, de drijvende kracht achter de organisatie van de duivenmarkt.
Wist je dat ons land ooit de bakermat was van de duivensport. Omstreeks 1800 werden er in onze contreien al duivenwedstrijden georganiseerd. In 1910 werd de Belgische Duivenliefhebbersbond opgestart. De duivensport was tot in vorige eeuw nog razend populair. Momenteel is er een groeiende vergrijzing, de sport is jammer genoeg op zijn retour. Maar met allerlei initiatieven wil men de duivensport nieuw leven inblazen. In Azië en in het voormalig Oostblok is de duivensport aan een steile opgang bezig. Duivenliefhebbers en geïnteresseerden zullen nu ook op zondag 5 maart de weg vinden naar De Kring in Balegem. Een lovenswaardig initiatief. Als de duivensport opnieuw wil groeien, moet een breder, jonger publiek aangesproken worden en moet de duivensport meer gepromoot worden. In Balegem wil men jongeren en starters warm maken voor de duivensport. De duivenmarkt, een unieke formule om de duivenliefhebbers bij elkaar te brengen, van liefhebbers tot toppers op nationaal vlak. Iedereen is welkom. De organisatoren van de Balegemse Duivenmarkt creëren telkenmale een gezellige sfeer en promoten de duivensport. Interesse? Info: Paul Lampaert, 0473 / 98 66 85, paul_lampaert@yahoo.com      (marcel van de vijver, foto’s danny de lobelle)