Weerbaar Geraardsbergen: ‘Het stadsbestuur is de controle over de situatie compleet kwijt.’

Geraardsbergen. Nu de persoonsgegevens in de openbaarheid werden gebracht, komt de slordigheid van het stadsbestuur steeds meer aan het licht, meent Luc Swartebroeckx, voorzitter van Weerbaar Geraardsbergen. ‘Zo werd er een klacht ingediend bij de lokale politie, die niet verplicht is om het dossier naar het parket door te sturen. Het stadsbestuur is de controle over de situatie compleet kwijt.’

Weerbaar Geraardsbergen vraagt zich af waarom het stadsbestuur geen klacht neerlegde bij de onderzoeksrechter, met burgerlijke partijstelling, waarmee men meteen ook inzage krijgt in het dossier. ‘Het stadsbestuur koos echter de gemakkelijkste oplossing in plaats van meteen krachtig en doortastend te reageren.’

‘Het lokaal bestuur heeft bovendien een meldingsplicht ten opzichte van de burgers waarvan de persoonsgegevens werden gestolen. Dit gebeurde niet. Meer nog: op de gemeenteraad van oktober 2022 kondigde de schepen bevoegd voor ICT een informatiestop aan zolang het onderzoek niet was afgesloten. Resultaat: er werd gedurende 4 maanden, tot op 31 januari 2023, gewoon niet gecommuniceerd zodat van enige transparantie er überhaupt geen sprake kan zijn’, aldus Weerbaar Geraardsbergen.’

Volgens Weerbaar Geraardsbergen blijkt dat er tot op de dag van vandaag nog steeds fouten en zwakheden in het ICT-systeem voorkomen. ‘Men zou van een overheid verwachten dat de informatica na een cyberaanval stevig wordt geoptimaliseerd. Dit blijkt duidelijk niet het geval te zijn. De chaos is compleet. Het stadsbestuur is de controle over de situatie compleet kwijt.’

‘De veiligheid en de bescherming van de bevolking, en al zeker op vlak van persoonsgegevens, is echter een kerntaak van het stadsbestuur. Wie daarin faalt moet zijn conclusies trekken en de eer aan zichzelf houden.’