Open ‘Dag van de Zorg’ in psychiatrisch ziekenhuis Frapello Zottegem

Bij de meeste inwoners van Zottegem en omstreken – bij velen zelfs sinds hun kinderjaren – klinkt de naam Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus bekend in de oren. Het ziekenhuis heeft dan ook al een eeuwenlange geschiedenis die begint bij de Orde van de Grauwzusters Penitenten die reeds in de 14de eeuw actief was in de ziekenzorg en het onderwijs en van wie haar werking steunde op de spiritualiteit van de middeleeuwse minderbroeder en heilige Franciscus. In 1689 richtte deze religieuze orde ook in Velzeke een ziekenhuis op en bouwde dit stelselmatig verder uit. Een tiental jaren geleden werden de oude gebouwen aan de Penitentenlaan vervangen door een nieuwbouw en in 2016 fuseerde het ziekenhuis met de (ontwennings)kliniek De Pelgrim die in 1973 in Oosterzele werd opgericht. Die samensmelting vertaalde zich toen ook in de nieuwe naam Psychiatrisch Centrum Sint-Franciscus – De Pelgrim. In 2021 kreeg het ziekenhuis andermaal een nieuwe en de huidige naam: Psychiatrisch Ziekenhuis Frapello, met campussen in Zottegem (Velzeke) en Oosterzele (Scheldewindeke). Deze naamsverandering heeft te maken met het feit dat het ziekenhuis sindsdien deel uitmaakt van de Groep Philippus Neri die ook in de regio’s Meetjesland en Waas & Dender actief is in de geestelijke gezondheidszorg. Op de campus Zottegem bevindt zich ook Beschut Wonen Vlaamse Ardennen waarmee nauw samengewerkt wordt.

Ter gelegenheid van de dertiende editie van de ‘Dag van de Zorg’ die jaarlijks op de derde zondag van maart georganiseerd wordt, zet – zoals nog een 200-tal andere zorginstellingen en welzijnsorganisaties in Vlaanderen en Brussel – ook het PZ Frapello Zottegem aan de Penitentenlaan op zondag 19 maart van 10 tot 17 uur de deuren open voor het brede publiek. Het is de bedoeling op die manier het taboe rond psychiatrische zorg te proberen doorbreken en een brug te slaan met de buitenwereld. Via begeleide rondgangen zal men kunnen een blik werpen achter de schermen en kennismaken met medewerkers en de verschillende zorgprogramma’s (zowel residentieel als in dagbehandeling), het mobiele team voor thuisbegeleiding, therapie en familiebeleid binnen de psychiatrische zorg enz. Wie in de namiddag tussen 13 en 17 uur een bezoekje brengt, kan bovendien de rondleiding starten vanuit het naastgelegen klooster, dé connectie tussen heden en het verleden waar het voor Frapello allemaal begon (zoals u hierboven kon lezen). Wie interesse heeft in een job bij Frapello, zal met al zijn/haar vragen terechtkunnen aan de HRM-stand. Na de rondgang is er ook nog mogelijkheid om te genieten van een hapje en een drankje in de cafetaria van het ziekenhuis. De opbrengst hiervan zal geschonken worden aan de werking van ‘Zelfmoord 1813’.

Meer info over het PZ Frapello: https://gpn-ggz-vlaamseardennen.gpn.be