Buitenfitness in stadspark bijna klaar

Wie zich graag uitleeft op de pull-up bar, de sit-up bank, de parallel bars, ladder, push-up bars of apenbrug, kan binnenkort terecht in het stadspark. In de buurt van het skateterrein (een locatie die voortkwam uit een bevraging van de Ninovieters) werd nl. een buitenfitness geplaatst. Het is nu enkel nog wachten tot de chape voldoende gedroogd is om de toplaag te kunnen aanbrengen en het barpark open te stellen.

©Sophie Richez – Schepen van sport en evenementen

Marc Torrekens, schepen bevoegd voor sport: “De plaatsing liet wat op zich wachten doordat men eerst onverwachts op brokstukken van gewapend beton was gestoten, en nadien de weersomstandigheden het niet meer toelieten om de werken verder te zetten. Maar nu is het bijna zover, en kunnen sporters zich heel binnenkort uitleven op deze buitenfitness! Via QR-codes krijgen ze info over de oefeningen, zodat ze weten hoe de toestellen moeten gebruikt worden.”