N-VA Oosterzele wil inzetten op groene speelplaatsen

NVA Oosterzele wil speelplaatsen van Oosterzeelse scholen ontharden en vergroenen. De
lokale NVAafdeling dringt er bij de gemeente op aan om hier mee op in te zetten door
gebruik te maken van de ondersteuning die NVAminister Zuhal Demir hiervoor aanreikt.
Als Vlaams minister bevoegd voor Omgeving investeert zij, net als vorig jaar, 9 miljoen euro
in onthardings en vergroeningsprojecten van schoolterreinen. Kinderen zitten acht uur per
dag op school. Het is dan ook tijd dat we afscheid nemen van de grijze, betonnen
speelplaatsen en inzetten op speelplaatsen met meer groen”, klinkt het bij NVA Oosterzele

Speelplaatsen van scholen zijn vandaag de dag vaak betonnen woestijnen. Nochtans mag het
belang van groene en avontuurlijke speelplaatsen niet onderschat worden. Enerzijds met
betrekking tot het klimaatvraagstuk, waarbij scholen met kleine, gerichte maatregelen hun
letterlijk een steentje kunnen bijdragen tot het ontharden van de omgeving. Daarnaast
nodigen groene speelplaatsen kinderen ook uit om meer te bewegen tijdens de lespauzes. Om
van de Oosterzeelse speelplaatsen groene speelplaatsen te maken, kan de gemeente rekenen
op middelen van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Net als vorig jaar maakt zij 9
miljoen euro vrij voor projecten die inzetten op het ontharden en vergroenen van
speelplaatsen. Projecten kunnen zo tot 80% van het totale kostenplaatje gefinancierd worden.

Projecten kunnen worden ingediend door schoolbesturen. NVA Oosterzele wil dat ook de
gemeente scholen hierin ondersteunt. De gemeente kan scholen faciliteren en helpen om de
projecten vorm te geven. Zeker voor wat betreft de gemeentescholen, waarvan het
gemeentebestuur de inrichtende macht is. Inzetten op groene speelplaatsen kadert volledig
in het Klimaatactieplan, dat twee jaar geleden door het gemeentebestuur werd opgesteld. Uit
dat klimaatactieplan blijkt dat van de tien Oosterzeelse basisscholen de gemeentelijke
basisscholen het meeste verhard, het meest gebetonneerd zijn. “Het gemeentebestuur heeft
dus geen reden om net als vorig jaar niets te doen met de steun die vanuit de Vlaamse
Regering wordt aangereikt”, klinkt het bij NVA Oosterzele.

Het gemeentebestuur maakte werk van een groot klimaatactieplan en neemt deel aan het
Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Beiden zijn goede initiatieven. Op papier, althans”, zegt
NVA Oosterzele. Het Klimaatactieplan voorziet maatregelen tot ontharding, maar daarvan
kwam nog maar weinig in huis. Voor wat betreft het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen
bengelt Oosterzele helemaal onderaan. Dit gemeentebestuur is kampioen in het nemen van
goede voornemens. Maar nu is het tijd dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt. Het
gemeentebestuur moet het voortouw nemen en het goede voorbeeld geven.