Herdenkingsplechtigheid politieke gevangenen en oorlogsslachtoffers Zottegem

Op zaterdag 06 mei stonden we stil bij de herinnering aan de Zottegemse politieke gevangenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd naar concentratiekampen of werkkampen en  niet meer terugkeerden naar onze stad. Deze mannen en vrouwen stonden voor hun idealen en geloofden in een betere toekomst voor ons land, maar ze werden slachtoffer van een regime dat hun rechten en vrijheden vertrapte. Zij begrepen dat de nazi retoriek steunde op leugens, loze beloften, onderdrukking, terreur en geweld. Vandaag worden ze herinnerd, om onze gemeenschap te laten zien dat we hun ultieme offer niet vergeten zijn.

We herinneren en gedenken hun moed, hun opoffering, hun verzet en  zullen ervoor zorgen dat hun verhaal zal blijven verteld worden, ook omdat we willen waarschuwen voor de gevaren van extremisme, separatisme en racisme. Omdat we blijven streven naar de waarden die zij verdedigden, zijnde vrijheid, democratie, mensenrechten.

Maar vandaag staan we ook stil bij de toekomst; bij de uitdagingen waar we als samenleving  voor staan. We leven in een wereld die snel verandert, waar conflicten en ongelijkheid nog steeds aanwezig zijn. Een wereld waar dictators en demagogen “net als 90 jaar geleden” meer en meer naar de voorgrond treden en openlijk spreken over een nieuwe wereldorde; denk maar aan China, Rusland, Wit Rusland en verschillende andere landen.

Maar we leven ook in een wereld waarin we elkaar kunnen ontmoeten en verbinden als nooit tevoren. Laten we ons inspireren door de moed en de idealen van de politieke gevangenen. Laten we ons niet laten ontmoedigen door de uitdagingen die voor ons liggen,  het gevaar van extremisme en separatisme… Het is dan ook onze plicht om het verhaal van onze politieke gevangenen blijvend te herhalen. Laten we samenwerken om een betere toekomst te creëren voor onze kinderen en kleinkinderen; een toekomst waarin vrijheid en democratie nog sterker zijn dan vandaag !

Dit monument waarop de namen werden gebeiteld van nazi slachtoffers getuigd van het ultieme offer dat deze moedige vrouwen en mannen brachten.

Ghyselinck Richard, Van Caenegem Sylvain, Van Elsue Robert, De Clercq Theophiel

Militairen

Cornelis Victor, De Backer Polidoor, Van De Casteele Theofiel, Van der Bracht Urbain, Riviere Werner, De Tandt Robert, Dierickx Gilbert, Van Crombrugge Jozef, Van Ro Robert, Claser Charles, De Maeseneer Charles, Van Crombrugge Albert, Van Damme André, Niemegeerts Roger, Van Maele de Ghorain Baudewijn, Van Melckebeke Adolf, Bekaert Richard, Rouckhout Gerard, De Sutter Roger, De Tandt Evarist, Baele Andre, Merchiers Gerard, Cosijns Albert, Van den Berge Robert

Gewapende Weerstander

Van Wambeke Charles, Andere slachtoffers, De Clercq René, De Rouck Marie, Moreels Jozef, Plasschaert Lucien, Steurbaut Louis, Van Paemel Richard, Van Der Sijpt Albert, Serbruyns Madeleine & Van Caenegem Georges, Van Den Berge Kamiel, Broeckaert Emiel, De Geyter Elvire, De Smaele Ernest, De Winne Michel, Van Cauwenberge René, De Looze Yvonne, Francois Zoë, De Pessemier Marcel.