Jens Rottiers over de kazerne: ‘Het stadsbestuur heeft zich aan dit megalomaan project vertild.’

Ophasselt. Tijdens een druk bijgewoonde vergadering van het Actiecomité benadrukte Herman Herpelinck dat de kazerne honderden zwaar bewapende militairen zal herbergen met zwaar materieel en zware wapens. Het actiecomité overweegt om een groepsvordering, een schadeclaim tegen de burgemeester en de voorzitter van Solva in te dienen wegens mogelijke waardevermindering van het onroerend goed rond de Godsbergkouter. Dr. Jens Rottiers wijst er op dat het stadsbestuur zich aan het megalomaan project heeft vertild en momenteel niet weet van welk hout pijlen te maken.

Jan Hanssens (voorzitter), Durk Talsma (UGent), Wouter Mertens (Natuurpunt)

Donderdag 11 mei verzamelden 150 sympathisanten en geïnteresseerden voor een vergadering van het actiecomité Red de Godsbergkouter. Het actiecomité bereidt zich voor op een mogelijke procedureslag. Een aantal prominente sprekers toonden elk op hun eigen terrein aan dat het geen goed idee is om een kazerne met oefenterrein en schietstand in Schendelbeke in te planten.

Volgens professor Durk Talsma (UGent) mag de impact van een mortier of een granaat die tot ontploffing komt, niet worden onderschat. Zelf tot op 5 kilometer kan dit een geluidsimpact hebben van 115 dB, vergelijkbaar met het geluid van een kettingzaag. Er kunnen tal van klachten optreden, zoals gehoorschade, hoge bloeddruk, problemen met de hartdoorbloeding maar ook stress en slaapstoornissen.
Wouter Mertens – ondervoorzitter van Natuurpunt Denderstreek vzw – wees er ook op dat de komst van een schietstand grote negatieve effecten kan hebben op het natuurreservaat Moenebroek. De bezoekers kregen ook de kans om persoonlijke vragen te stellen aan Lesley van Agence De Ville over een mogelijke waardevermindering van hun eigendom.

Geraardsbergen garnizoensstad
Uit de ‘Nota voor de Ministerraad’ blijkt duidelijk dat Geraardsbergen de voorkeur voor de bouw van een kazerne verdient wegens de ligging nabij de Taalgrens, ‘met het oog op de oprichting van een tweetalige eenheid. Een tweetalige kazerne vormt werkelijk een unicum in de Belgische geschiedenis. ’Concreet betekent dit – aldus Herman Herpelinck – dat de helft van het personeel uit Wallonië zal komen. De invloed van de PS is duidelijk voelbaar.’

Herman Herpelinck

Volgens Herman Herpelinck is het geen geheim dat de kazerne in Schendelbeke naast minstens 100 paracommando’s ook nog eens minstens 400 infanteristen zal kazerneren, met bijhorend zwaar materieel en zware wapens, waaronder mortieren en antitankwapens. ‘Wat ook niet in de nota staat’, aldus Herman Herpelinck, ‘is dat er ook bunkers een munitiedepot en een opslag voor brandstof komen. Dat alles gaat men bouwen onder een hoogspanningslijn, boven een hogedrukgaslijn en tussen woonkernen.’ Het actiecomité Red de Godsbergkouter is niet tegen defensie of kazernes, maar er zijn genoeg plaatsen in Oost-Vlaanderen om een kazerne te huisvesten.

‘Het schepencollege wil ons wijsmaken dat zowat heel Geraardsbergen werk zal vinden in de kazerne, maar de eerste vereiste is dat men militair moet zijn, en niet zomaar een inwoner van Geraardsbergen. Hoeveel inwoners telt Geraardsbergen om eventueel in de kazerne aan de slag te gaan? Het gaat om een herlokalisatie van bestaand militair personeel.’

Volgens het comité is het duidelijk dat de komst van de kazerne een waardevermindering van het onroerend goed zal teweegbrengen. Daarom overweegt het comité om ‘een class action’ te lanceren ‘tegen de burgemeester en de voorzitter van Solva’. Een ‘class action’ is een groepsvordering. Personen die zich gedupeerd voelen door bijvoorbeeld de komst van een kazerne, kunnen zich verenigen om gezamenlijk een schadeclaim in te dienen. Het comité laat deze mogelijkheid onderzoeken. ‘Probeer maar eens jouw eigendom te verkopen in een omgeving die zwart ziet van de protestvlaggen. Mensen zijn niet geneigd een eigendom te kopen als er een negatief element boven hun hoofd hangt. Een nieuwbouw kan rekenen op een waardevermindering van 30%.’

In het slop
Ook zal het comité één van de komende dagen een open brief versturen naar de mandatarissen van de Open Vld van Geraardsbergen. ‘We willen aan de burgemeester en zijn schepenen vragen hoe zij de inwoners schadeloos zullen stellen voor hun ondoordachte initiatieven.’

‘In het PRUP klein stedelijk gebied heeft men geen rekening gehouden met de inplanting van de kazerne’, aldus Dr. Jens Rottiers. ‘Uiteraard hebben we daar bezwaar tegen gemaakt.’ Het comité heeft de indruk dat de procedure voor de komst van de kazerne stil ligt, ‘om de eenvoudige reden dat men niet weet hoe het nu verder moet. Waar moet men in hemelsnaam beginnen om dergelijk project te ontwikkelen? Het stadsbestuur heeft zich aan het megalomaan project vertild en weet momenteel niet van welk hout pijlen te maken.’

Jens Rottiers wijst er ook op dat het ruimtelijk uitvoeringsplan nog heel wat voeten in de aarde zal hebben. ‘Bovendien is het zo dat als er een betere locatie kan gevonden worden dan de Godsbergkouter, men verplicht is deze te nemen.’ Volgens Jens Rottiers weet het schepencollege van geen hout pijlen meer te maken en is de kans groot om het dossier over de gemeenteraadsverkiezingen te tillen in de hoop dat er zich nieuwe kansen voordoen.

Julien Borremans