Wie wil donderdag mee straatvinken in Zottegem?

Op een vraag hieromtrent vanuit de Open Vld-fractie tijdens de jongste gemeenteraadszitting deelde burgemeester Evelien De Both mee dat Zottegem opnieuw intekende om ook dit jaar deel te nemen aan het burgerwetenschapsproject ‘Straatvinken’ (van de Universiteit Antwerpen en HIVA – KU Leuven) dat aan zijn zesde editie toe is. Nog naar haar zeggen zou er hieromtrent een persbericht verspreid worden maar hoewel dit er nog niet kwam en omdat de actie reeds over enkele dagen plaatsvindt, willen wij in verband met dit straatvinken meegeven dat het de bedoeling is dat zo veel mogelijk Zottegemnaars aan dit project deelnemen door komende donderdag 25 mei tussen 17 en 18 uur het verkeer in hun straat te tellen.

Straatvinken is een jaarlijks telmoment om na te gaan hoe gezond het verkeer in onze straten is. Tijdens dat telmoment moeten burgers op een papieren telformulier – niet meer via een online tel-tool – gedurende één uur tellen en noteren hoeveel voetgangers en fietsers, bestel- en vrachtwagens, gewone auto’s en brommers, bakfietsen en steps door hun straat passeren. Daarna gaan wetenschappers met die verzamelde resultaten aan de slag om ze te analyseren. Daarnaast kunnen de deelnemende straatvinken ook nog de bredere verkeersleefbaarheid van hun straat in kaart brengen en aangeven hoe ze hun straat beleven door, na het telmoment, de leefbaarheidsbevraging ‘straat-O-sfeer’ in te vullen. Het ligt voor de hand dat hoe meer tellers, hoe preciezer de gegevens en telresultaten worden, ook voor Zottegem. Daarom worden inwoners die zelf op donderdag 25 mei straatvink willen zijn, verzocht zich aan te melden en in te schrijven via Straatvinken.be/ik-tel-mee. Verleden jaar werd in 17 straten, voornamelijk in het centrum, door Zottegemnaars aan dit telmoment deelgenomen.