Lierdse ondernemersraad is een feit!

Sinds kort heeft de gemeente Lierde een ondernemersraad die dient om overleg en samenwerking tussen het lokaal bestuur en de Lierdse ondernemers tot stand te brengen.

Naast de burgemeester Jurgen Soetens, de schepen van lokale economie André Eeman en de ambtenaar van lokale economie Talia Lagniau bestaat de raad uit 8 ondernemers: Pieter Van der Weeën van Adverum Advocatenkantoor is voorzitter, Cindy Vander Putten van Esthetiek Cybelle is secretaris. De overige leden zijn: Chris Van De Catsije van The VdC Organization, Dieter Pauwels van Logic Energy, Isabelle De Mulder van Toeters en Belle, Kenji Teirlinck van KT Electrics, Koen Vandaele van arK27 bv Architect en Vicky de Clippele van Apotheek de Clippele.

Na goedkeuring van de statuten van de ondernemersraad werd een oproep gelanceerd naar de Lierdse ondernemers om in deze raad te zetelen. De hierboven vermelde acht ondernemers beantwoordden de oproep waarna  hun deelname werd goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen.

De raad is opgericht om de lokale economie te promoten en om activiteiten te organiseren die de lokale economie in de picture plaatsen. Hetgeen ook al gebeurde want ondertussen werd reeds een eerste activiteit door hen georganiseerd. Tijdens de week van de Korte Keten stonden in de Lierdse bib en het gemeentehuis een infostands over Korte Keten-ondernemingen in Lierde en tevens waren op woensdagavond in het gemeentehuis vier lokale Korte Keten-ondernemers aanwezig om hun producten voor te stellen aan de Lierdenaars.

Een volgende activiteit zal een wedstrijd zijn voor het Weekend van de Klant. Hou voor meer info hierover dus de sociale media van de gemeente Lierde en winkeLIERDE in de gaten.

v.l.n.r.: Cindy Vander Putten (Esthetiek Cybelle), Koen Vandaele (arK27 bv Architect), Chris Van De Catsije (The VdC Organization), Vicky de Clippele (Apotheek de Clippele), Kenji Teirlinck (KT Electrics), Dieter Pauwels (Logic Energy), Isabelle De Mulder (Toeters en Belle) en Pieter Van der Weeën (Adverum Advocatenkantoor)