Forza Ninove raadslid Dany Goessens heeft zich hevig verzet tegen het nieuwe retributiereglement

"Nieuw retributiereglement is kassa kassa voor OPC en voor de stadskas"

Op 27 juni 2023 werd het nieuwe retributiereglement “Parkeren op de openbare weg” oppositie tegen meerderheid goedgekeurd.

Forza Ninove raadslid Dany Goessens heeft zich hevig verzet tegen dit nieuwe retributiereglement. Naar aanleiding van zijn tussenkomsten in de gemeenteraad en de commissie mobiliteit heeft de dienst mobiliteit alsnog verschillende aanpassingen aangebracht. Uiteindelijk is men op 1 maand tijd toe aan een 3de versie van het pas in mei goedgekeurde retributiereglement.

“Voor Forza Ninove is dit echter nog altijd onvoldoende. Wij kunnen er niet mee akkoord gaan dat mensen die houder zijn van een speciale kaart voor gehandicapten extra stappen zullen moeten ondernemen om zonder problemen te kunnen parkeren. De nieuwe scanwagen van OPC (de organisatie die voor de stad de controles zal doen) kan namelijk geen kaarten detecteren wanneer er haaks op de rijweg geparkeerd wordt. OPC vraagt dus om u te registreren op hun pagina om “problemen te vermijden”. Ze gaan gemakkelijkheidshalve voorbij aan het feit dat het verkeersreglement voorziet dat het voorleggen van de speciale kaart voor gehandicapten voldoende is om te mogen parkeren. In Ninove moeten mensen die al fysieke problemen hebben nu extra stappen ondernemen om gewoon nog maar te kunnen parkeren zonder problemen. Dat allemaal omdat de technologie die OPC gebruikt de kaarten niet kan zien liggen. Dit wil dus ook zeggen dat alle andere kaarten zoals huisbezoekkaarten voor erkende zorgverleners en huisbezoekkaarten voor overige zorg aan huis ook niet kunnen gezien worden en bijgevolg ook voor problemen zullen zorgen met onterechte retributies tot gevolg.

Mensen die een huisbezoekkaart hebben zullen extra ook nog een blauwe parkeerschijf moeten voorleggen wanneer ze parkeren in de betalende zones in de stad. Ze mogen immers overal maar maximum 2 uur parkeren. Wij zijn benieuwd of die scanwagen die parkeerschijven zal kunnen lezen en zien of de 2 uur niet verstreken zijn. Want wanneer men haaks parkeert dan lukt het blijkbaar niet. Vragen waar de bevoegde schepen geen antwoord op heeft.

Er kunnen ook problemen ontstaan met mensen die betalen met apps of per SMS, de duurtijd tussen de registratie en het moment waarop de nummerplaat geregistreerd wordt bij OPC kan vrij lang duren. Daardoor kan het zijn dat mensen die toch betaalden via deze mogelijkheden alsnog naar OPC zullen mogen trekken om hun onterechte retributie aan te vechten.

Toen de stad het nieuwe bestek opstelde vroeg men expliciet parkeermeters met contante betalingen te voorzien. OPC voorzag dit in hun offerte en ze hielden er rekening mee in hun financieel plan. Toch besliste het schepencollege nadien om hiervan af te zien want het zou “te duur zijn” om contant geld te verwerken na ontvangst. Nochtans had OPC de verwerking van contant geld opgenomen in hun offerte én hun financieel plan, wij zien het probleem dus niet. Door deze onbegrijpelijke beslissing van het schepencollege is contant betalen in Ninove vanaf 1 juli uitgesloten.  Enkel betaalkaarten zullen nog bruikbaar zijn aan de automaten. Ook hier ging het schepencollege zwaar onder zijn eigen lat door ten nadele van onze eigen mensen en bezoekers van onze stad.

Forza Ninove kan hier absoluut niet mee akkoord gaan. Contant geld is een wettig betaalmiddel en niet iedereen beschikt over een bankkaart of wenst daar gebruik van te maken voor dergelijke kleine uitgaven. Het schepencollege volgde dus blindelings OPC, voor hen is dit immers extra winst.

Schepen Coppens verklaarde verder op vraag van Dany Goessens dat er geen getekende concessieovereenkomst bestaat, zij verklaarde in de gemeenteraad van 27 juni “Het bestek en de offerte vormen de concessieovereenkomst”. Er is enkel een gunning gebeurd aan OPC door het schepencollege. Wanneer het bestek en de offerte van OPC de overeenkomst uitmaken, waarom heeft men dan betalingen met contant geld niet voorzien? Waarom heeft men hier niet aan vastgehouden? Het stond nochtans expliciet in het bestek en het was opgenomen in de offerte van OPC? Dit doet alleszins de wenkbrauwen fronsen. Waarom ging het college terug zo diep onder hun eigen lat door en negeerde het zijn eigen opgelegde strikte voorwaarden uit het bestek? Het bestek voorzag minimumeisen en daar zou niet over onderhandeld worden. Voor een 3de keer ging het schepencollege door de knieën. Natuurlijk ziet OPC dit graag gebeuren, dat is terug extra winst voor hen.

Wat ook niet met zoveel woorden in het nieuwe retributiereglement staat is het feit dat men voortaan maar maximum 4 uur mag parkeren in de stad. Wanneer men langer wil parkeren dan 4 uur dan moet men zijn voertuig effectief verplaatsen. Men mag dus niet meer blijven staan op dezelfde parkeerplaats en een nieuw ticket nemen. Men zal in dat geval een retributie van 15 euro aangerekend krijgen. De coördinaten van alle parkeerplaatsen zijn opgenomen in een database. Zo weet men exact waar alle voertuigen zich bevinden. Dit systeem zal daadwerkelijk gebruikt worden om mensen een retributie aan te smeren wanneer ze langer dan 4 uur op dezelfde plaats blijven staan. Op mijn vraag hoe ze dit gaan oplossen in de Weggevoerdenstraat, waar geen afgebakende parkeerplaatsen zijn en op de OCMW-parking, moest de schepen het antwoord schuldig blijven.

Wij moeten ook jammer genoeg vaststellen dat alle parkeerabonnementen en parkeerkaarten veel duurder geworden zijn. Op deze manier jaagt dit stadsbestuur de mensen weg uit ons centrum. Forza Ninove wil daar niet in meegaan. Het is meer dan ooit “kassa kassa” en daar is de parkeerder het slachtoffer van.

OPC mag alleen nummerplaten opvragen van Belgen, Nederlanders en Fransen, met die landen bestaan er bilaterale overeenkomsten. Nummerplaten uit andere landen kunnen ze wettelijk niet opvragen wat dus betekent dat Duitsers, Luxemburgers, Polen, Bulgaren, Roemenen, Oekraïners en alle andere landen van de wereld gratis kunnen komen parkeren in Ninove. Dit is – noch min nog meer- een zuiverste discriminatie tegenover onze eigen mensen. Belgen zullen dus betalen, andere landen zullen de dans ontspringen en gratis kunnen blijven parkeren. Op de vraag wat ze hiermee gaan doen moest de bevoegde schepen andermaal het antwoord schuldig blijven.

In de blauwe zones waar men moet parkeren mits voorlegging van een parkeerschijf (of een bewonerskaart) zal men ook controleren met de scanwagen. De stad beweert dat deze scanwagen perfect kan zien of er een parkeerschijf voorligt. Of de scanwagen ook de kaarten zal kunnen lezen wanneer er haaks wordt geparkeerd is een andere zaak. Ik voorspel hier dus ook problemen.

Het is duidelijk dat het gebruik van de scanwagen nog voor veel problemen en onterechte retributies zal zorgen. Het is vooral de bedoeling om veel retributies uit te schrijven, dat heeft OPC ook expliciet vermeld in hun offerte.

Deze concessie moet voor de stad Ninove jaarlijks minstens 300.000 euro opbrengen, ze azen echter op een opbrengst van 5.000.000 euro over 5 jaar. Dat betekent dus dat er per jaar 1.000.000 euro zal moeten ontvangen worden door parkeerinkomsten en retributies.
Pikant detail, bij de vorige concessie bedroeg de minimum vergoeding 213.903,22 euro. In het laatste kwartaal moest OPC uit eigen zak 84.605,87 euro bijleggen omdat hun inkomsten de vereiste minimumvergoeding niet dekte. Dat geld moet ergens vandaan komen en het zal zeker niet uit de zak van OPC zijn.

OPC wil absoluut gebruik maken van een scanwagen omdat dit zeer voordelig is voor hen. Ze voorzien amper 0,65 VTE om de scanwagen te bedienen, 0,2 VTE om manuele controles te doen en 0,35 VTE om nacontroles en kantoorwerk te doen. Samen dus 1,2 VTE.

Forza Ninove heeft dit retributiereglement dan ook niet goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 juni 2023 en zal dit van dichtbij blijven opvolgen en indien nodig tussenkomen.” Aldus Forzalid Goessens