Open lijst met CD&V en N-VA in Brakel of ‘BROAKEL 2.0’

Komt op tegen verstedelingsdruk die Brakel kent!

 

De lokale partijen CD&V en N-VA slaan de handen in elkaar en trekken in Brakel met een ‘open lijst’ naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit werd deze avond  voorgesteld  aan de  standbeeldengroep “Den Avondklap”  in de deelgemeente Parike. 

Wie verandering wil, moet ook zélf durven veranderen. Dat is de stelling van CD&V en N-VA in Brakel. Decennia van blauw beleid zorgden voor een ongekende verstedelijkingsdruk op de eens zo landelijke gemeente. Tijd om opnieuw een beleid te voeren op maat van de Brakelaars, een beleid dat rekening houdt mét die Brakelaars. En daarvoor slaan de partijen de handen in elkaar onder de noemer “Broakel 2.0”.

Bart Morreels, fractieleider CD&V: “Er is écht wel nood aan een nieuwe wind in Brakel, aan nieuwe ideeën, aan nieuwe mensen ook. We beseffen dat je dan ook niet verder kan blijven doen zoals we altijd gedaan hebben: telkens weer met dezelfde partijen. We willen daarom met CD&V en N-VA samen bewust een nieuw project starten in Brakel. We stellen ons daarbij ook open naar andere partijen of onafhankelijke mensen die wensen aan te sluiten.”

De partijen willen hun samenwerking bewust geen ‘kartel’ noemen.

Jan Haegeman, fractieleider N-VA: “Een kartel is uiteindelijk gewoon oude wijn in nieuwe zakken. Het is echter net de bedoeling om op zoek te gaan naar nieuwe mensen, mensen die politiek ongebonden zijn maar wel een steentje willen bijdragen voor een beter Brakel. Dat kan zijn door effectief op een lijst te gaan staan, maar evengoed organisatorisch mee te helpen of door hun ideeën, kennis en expertise te delen.”

Bart Morreels: “We hebben een heel duidelijk beeld van waar we samen naartoe willen. Brakel moet zijn landelijk karakter weer durven omarmen, de eigenheid van zijn deelgemeenten erkennen en écht inspraak geven aan zijn inwoners. We willen daarvoor bijvoorbeeld structureel inzetten op dorpsraden en nu eindelijk ook eens werk maken van een gemeenschapscentrum. Dat is waar we de komende maanden verder willen aan werken en waar we mensen over de partijgrenzen heen toe uitnodigen.”

De oprichters van het project Broakel 2.0 beklemtonen de constructieve insteek van de samenwerking.

Bart Morreels: “We moeten daar niet flauw over doen: we weten dat één partij in Brakel nogal overheersend is. Het risico bestaat dat men ons project als een “allen-tegen-één”-strategie tracht te kaderen. Maar we onderstrepen dat dat absoluut niet het geval is. We willen vooral een constructieve bijdrage leveren aan onze gemeente zónder in antipolitiek te vervallen.”

Jan Haegeman: “We trachten eigenlijk al een tijdje aan te tonen dat je ook vanuit de oppositie een zinvolle bijdrage kunt leveren aan het gemeentelijk beleid. De geesten zijn daarrond gelukkig al wat gerijpt. Uiteindelijk zou het zelfs niet mogen uitmaken of je in de meerderheid of in de oppositie zit: samen zorgen voor onze gemeente, daar draait het om. En als je een sterk programma hebt met sterke ideeën en sterke mensen, dan drijft dat vroeg of laat toch altijd boven. Dat is waar we werk gaan van maken.”

De komende maanden zullen de initiatiefnemers van Broakel 2.0 mensen verzamelen om samen het programma van de nieuwe lijst verder uit te diepen en uit te dragen. Geïnteresseerden zijn welkom om contact op te nemen met de initiatiefnemers.