Op de Markt in Zottegem: pop-up speelpleintje is er!

Het kan niet ontkend worden dat het petanqueterrein dat in de zomer van vorig jaar op de Markt in Zottegem werd aangelegd, weinig populair is gebleken. Eigenlijk viel er slechts twee keer enige ‘bezetting’ te noteren: een eerste maal toen het college van burgemeester en schepenen het petanqueterrein ter promotie kwam inspelen en een tweede keer toen de verzamelde oppositie er op ludieke wijze kwam aanklagen dat “het zonde was van de (belastings)centen die daaraan besteed werden”. Zoals u eerder al via NUUS kon vernemen, werd ervoor geopteerd om tijdens deze zomer nogmaals – zoals twee jaar geleden – een pop-up speelpleintje in te richten.

Alleen was minder duidelijk vanaf wanneer deze attractie er zou komen. Volgens de notulen van de collegezitting van 17 april waarin dit besproken werd, zouden de kinderen er vanaf 5 juni hun hartje kunnen ophalen. Uit een andere bron vernamen wij dan dat “eigenlijk 5 juli bedoeld” werd en in een digitale Nieuwsbrief die de stad verspreidde, stond te lezen dat kinderen zich op het pop-up speelpleintje zouden kunnen uitleven vanaf zaterdag 17 juni. Het jongste stadsmagazine dat in alle Zottegemse brievenbussen viel, bracht evenmin uitsluitsel want daarin is helemaal geen aankondiging van deze attractie te vinden.

Vorige week maandag werden dan de betonnen L-elementen (van het vorige speelpleintje) die voor de omkasting ervan nu hergebruikt zouden worden, door stadsarbeiders aangevoerd… en ’s anderendaags opgeladen en weer weggevoerd. Al lijkt het dus dat organisatie en improvisatie synoniemen zijn voor het Zottegemse stadsbestuur, het goede nieuws is dat de inrichting van het pop-up speelpleintje op de Markt nu dan toch een feit is! Nadat de nodige betonblokken deze week maandag opnieuw ter plekke waren gebracht, werd woensdag en gisteren donderdag werk gemaakt van de inrichting van de zandbak en de installatie van de speeltuigen.

Anders dan wat wij in een vroegere aankondiging van deze attractie schreven (waarvoor wij ons baseerden op de notulen van het college van burgemeester en schepenen), bevindt het speelpleintje zich toch op ongeveer dezelfde plaats als twee jaar geleden. Ook wat dit betreft in tegenstelling tot wat eerder beslist werd in de al vermelde collegezitting. In de notulen daarvan staat namelijk te lezen (zoals wij dan ook meedeelden) dat het pop-up speelpleintje deze keer zou ingericht worden tegenover het stadhuis omdat het “op die plaats de kleinste impact heeft op andere activiteiten op de Markt (dinsdagmarkt, evenementen)” alsook op “vraag van horeca-uitbaters zodat deze minder overlast van zand zouden hebben” op hun terras of in hun zaak…

Voor de realisatie van het eigenlijke speelpleintje (levering en installatie toestellen, geotextiel en zand) is – tegen de kostprijs van 18.853 euro – een beroep gedaan op de firma Dadiplay uit Deinze, waarmee ook de vorige keer werd samengewerkt en die tevens zal instaan voor het transport van de speeltuigen naar een van de stedelijke speelpleintjes waar ze dan, na op de Markt voor drie maanden (tot 30 september) kinderpret te hebben gezorgd, een andere vaste stek zullen krijgen.