Provincie Oost-Vlaanderen maakt 100.000 euro vrij voor bestrijding Aziatische hoornaar

In afwachting van een Vlaamse beheerregeling maakt de Provincie Oost-Vlaanderen dit jaar 100.000 euro vrij voor de bestrijding van Aziatische hoornaar.

“De Provincie zal in 2023 budget uittrekken voor de bestrijding van de nesten van de Aziatische hoornaar. Deze nesten hangen hoog in de bomen, waardoor er speciaal materiaal en expertise nodig is. De bestrijding zal op het terrein door opgeleide medewerkers van Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw gebeuren vanaf de late zomer tot half november”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland.

“RATO vzw voert vooral rattenbestrijding uit, maar rond exotenbeheer is er ook veel kennis in huis. De voorbije twee jaar deed RATO in een klimaatfondsproject al heel wat ervaring op met de bestrijding van de nesten van Aziatische hoornaar”, zegt Joop Verzele, voorzitter RATO vzw.

“De Aziatische hoornaar – niet te verwarren met de Europese hoornaar – is een exotische wespensoort en vormt een bedreiging voor onze inheemse bijen”, aldus gedeputeerde Leentje Grillaert. “De invasieve exoot jaagt in groep op honingbijen voor de ingang van kasten. Bij een lagere aanwezigheid van honingbijen vallen ze andere inheemse bestuivers aan. Aangezien bijen belangrijke bestuivers zijn, vormen ze indirect een bedreiging voor de biodiversiteit. De Europese hoornaar, daarentegen, is een inheemse soort en vormt geen bedreiging. De Aziatische hoornaar helemaal doen verdwijnen uit Oost-Vlaanderen zal niet meer lukken. Door beheer wordt geprobeerd om lokaal de negatieve gevolgen te verminderen en beperken. “Burgers die een nest van de Aziatische hoornaar spotten, kunnen hun waarneming op de website van Vespa-Watch melden. Waarnemingen van individuele Aziatische hoornaars kan je doorgeven via de website waarnemingen.be of via de app ObsIdentify. Zo helpen burgers mee om de populatie in kaart te brengen en nesten op te sporen. De vrijwilligers van Vespa-Watch gaan vervolgens na of het effectief om de Aziatisch hoornaar gaat en niet om een gewenste inheemse soort. Een Vlaamse coördinator zal de gevalideerde nesten toewijzen aan een bestrijder. In Oost-Vlaanderen zal dat zoveel mogelijk RATO vzw zijn. Omdat RATO vzw subsidies ontvangt van de Provincie is de bestrijding van de nesten gratis. Aan burgers wordt uitdrukkelijk gevraagd om zelf geen bestrijdingsactie te ondernemen en dit aan professionelen over te laten. Door melding te doen via Vespa-Watch, is men er zeker van dat alle stappen correct zullen verlopen.”