“N42 Wetteren-Zottegem al 45 jaar stilstand”

Voka Oost-Vlaanderen reageert op de vernietiging van de GRUP voor de vernieuwing van de N42 tussen Wetteren en Zottegem.

Lees meer over de vernietiging via deze link.

“Door de vernietiging is de levensnoodzakelijke ombouw opnieuw voor enkele jaren in de diepvries geplaatst. “Reeds in het Gewestplan van 1978 werd de herinrichting van de weg opgenomen, maar 45 jaar later ging er nog geen enkele schop de grond in. Door het arrest van de Raad van State blijft de onveilige, onleefbare situatie en de gebrekkige ontsluiting van de regio aanhouden,” aldus Jan Geers, manager belangenbehartiging Voka Oost-Vlaanderen”, Simon Lefèvre, persverantwoordelijke van Voka Oost-Vlaanderen. De N42 is een belangrijke noord-zuid as die een groot deel van Zuid-Oost-Vlaanderen verbindt met de E40 in Wetteren. Het verkeer verloopt er vaak moeizaam en gevaarlijk. Zowel ondernemingen als bewoners zijn al jaren vragende partij om de ombouw te voltooien, want de jarenlange stilstand draagt een gigantische maatschappelijke en economische kost met zich mee. Toch weten tegenstanders van de aanpassing dit dossier al jarenlang te blokkeren, ten koste van de verkeersveiligheid en een vlotte ontsluiting.”  

Reeds in het Gewestplan van 1978 werd de herinrichting van de n42 opgenomen. Na 45 jaar ging er nog geen enkele schop de grond in. Noch de ontdubbeling van het wegvak Zottegem-Oosterzele, noch de ontbrekende schakel te St.-Lievens-Esse werden gerealiseerd. Verschillende actiegroepen en hemeltergende juridische procedures maken van de modernisering van de N42 immers een processie van Echternach, wat de ontsluiting en de verkeersveiligheid van de ruime regio niet ten goede komt.De reden voor vernietiging van het GRUP door de Raad is dat de mogelijke milieueffecten van de infrastructuurwerken in het plangebied en die van de geplande rondweg in Sint-Lievens-Esse samen beoordeeld moeten worden.  De beide ingrepen maken volgens de Raad deel uit van eenzelfde totaalproject, te weten de omvorming van de gewestweg tot een primaire weg categorie II volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De vernietiging betekent dat er een nieuw plan-MER en dus ook GRUP moet worden opgemaakt dat rekening houdt met de aangebrachte bezwaren. Dergelijke procedure neemt al snel enkele jaren in beslag.

Jan Geers, manager belangenbehartiging: “Het tart alle verbeelding dat een project dat de mobiliteit en verkeersveiligheid in Zuid-Oost-Vlaanderen ten goede komt, na 45 jaar nog steeds in een juridische wurgreep zit. De studies en het voorbereidende werk door Agentschap Wegen en Verkeer zijn grondig uitgevoerd, maar het is moeilijk werken als de doelpalen tijdens de wedstrijd steeds verder worden gezet. Met dergelijke spelregels is het moeilijk om nog grote projecten te realiseren.”