© Agentschap Wegen en Verkeer

Raad van State vernietigt GRUP vernieuwing N42 tussen Wetteren en Oosterzele

De Raad van State heeft het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan of GRUP dat nodig is om de N42 tussen Wetteren en Zottegem te vernieuwen vernietigd. Hierdoor zal er voor 2026 geen schop in de grond gaan.

In een GRUP wordt bepaald welke ruimte welke bestemming krijgt (vb. plaats voor groen, voor landbouw, voor wegen,…). Voor de verbreding van de N42 en de aanleg van nieuwe infrastructuur zoals fietspaden, tunnels etc. moet dat aangepast worden. Het is tegen dit GRUP dat een aantal tegenstanders van het project bezwaar hebben ingediend. De Raad is hier nu in gevolgd en heeft het GRUP vernietigd. Dat betekent dat er een nieuw plan-MER en dus ook GRUP moet worden opgemaakt dat rekening houdt met de aangebrachte bezwaren. Dergelijke procedure neemt al snel enkele jaren in beslag.

“De reden voor vernietiging door de Raad is dat de mogelijke milieueffecten van de infrastructuurwerken in het plangebied en die van de geplande rondweg in Sint-Lievens-Esse samen beoordeeld moeten worden”, klinkt het vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “De beide ingrepen maken volgens de Raad, in navolging van de Raad voor vergunningsbetwistingen, deel uit van eenzelfde totaalproject, te weten de omvorming van de gewestweg tot een primaire weg categorie II volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De mogelijke milieueffecten van de geplande rondweg op het plangebied (E40-N46) werden volgens de Raad nergens betrokken bij het milieueffectenonderzoek dat aan het bestreden gewestelijk RUP voorafgaat. Het AWV betreurt de uitspraak die opnieuw vertraging betekent voor een project dat een breed draagvlak heeft en broodnodig is voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio en zal nu onderzoeken hoe het zo snel mogelijk een nieuw RUP kan opmaken waarbij de milieueffecten van beide projecten samen in ogenschouw genomen worden. Het opstellen van een nieuw RUP betekent minstens 2 jaar vertraging voor het project. Voor het project in Sint-Lievens-Esse werd reeds met dit arrest rekening gehouden, en is het cumulatief effect van de volledige ombouw van de N42 tot primaire weg dus al onderzocht. Hier zal AWV de komende maanden dus verder gaan met de aanvraag van de omgevingsvergunning.”