Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Het stadsbestuur heeft beslist om het pand aan de Sint-Goriksstraat 13 (aan het Ontmoetingscentrum Sint-Goriks-Oudenhove) ter beschikking van het OCMW te stellen voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. Er moeten wel eerst een aantal kleine renovatiewerken uitgevoerd worden vooraleer het pand kan bewoond worden. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben zich al 78 vluchtelingen uit dat land in Zottegem gemeld.
  • Het Sportverbond Strijpen krijgt een subsidie van 1.500 euro voor het inrichten van de jaarlijkse zgn. Strijpense Wielerweek 2023 (vijf wedstrijden van 16 tot 18 juli e.k.). De Zottegemse Wielerclub vzw kan, naast de financiële steun van 50.000 euro voor de organisatie van de Egmont Cycling Race voor mannen op zondag 20 augustus, ook rekenen op een toelage van 10.000 euro voor de eerste editie van de Egmont Cycling Race voor vrouwen op (kermis)dinsdag 22 augustus.
  • Naast deze wielerorganisaties ontvangt ook het Bijlokecomité 200 euro uit de stadskas als tegemoetkoming in de kosten voor de paaseierenraap (buurtactiviteit) op zaterdag 8 april ll. Voor het Kinder- en Jeugdkoor Bevegem wordt 124 euro opzijgelegd als jubileumgeschenk ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het koor.
  • Door nv Kuwait Petroleum Belgium (bekend onder Q8 als handelsmerk) werd een aanvraag ingediend voor een nieuwe omgevingsvergunning voor de exploitatie van het tankstation (twee verdeelpompen met elk zes verdeelslangen) aan de Buke. De lopende vergunning voor 20 jaar heeft 10 december 2023 als einddatum en het college van burgemeester en schepenen heeft de vergunning nu verlengd voor onbepaalde duur. Het openbaar onderzoek leverde geen bezwaarschriften op.