Politie Zottegem: veiligheidscijfers 2022

Naar jaarlijkse gewoonte werd tijdens de jongste junizitting van de gemeenteraad door de lokale politie toelichting gegeven bij de zgn. veiligheidscijfers (criminaliteit en verkeer) in Zottegem tijdens het voorbije jaar 2022. Deze cijfers vergelijken met voorgaande jaren is weliswaar niet makkelijk omdat corona sowieso voor een sterke daling zorgde in bepaalde domeinen. Een overzicht:

 • 138 meldingen (5,05 feiten op 1000 inwoners) van intra-familiaal geweld; status-quo in vergelijking met 2021.
 • 190 feiten (36,95 feiten op 1000 inwoners) van geweld in publieke ruimte; een lichte daling tegenover 2019 met toen 195 gevallen.
 • 56 woninginbraken (2,05 feiten op 1000 inwoners); 30 meer dan in 2021; hiermee behoort Zottegem tot de middenmoot in Oost-Vlaanderen.
 • 5 autodiefstallen (0,18 feiten op 1000 inwoners); dit aantal blijft al enkele jaren hetzelfde.
 • 61 fietsdiefstallen (2,23 feiten op 1000 inwoners); lichte daling in vergelijking met 66 fietsdiefstallen in 2021.
 • 50 winkeldiefstallen (1,83 feiten op 1000 inwoners); in de lijn van de voorgaande jaren, met uitzondering van 2021 toen er slechts 14 winkeldiefstallen werden vastgesteld (verplichte sluiting van winkels wegens corona).
 • 148 vaststellingen (5,42 feiten op 1000 inwoners) van vandalisme; in lijn met de cijfers van 2021 en 2020 toen er respectievelijk 135 en 137 gevallen werden vastgesteld; sterke daling in vergelijking met 180 meldingen in 2019.
 • 8 feiten (0,29 feiten op 1000 inwoners) tegen het dierenwelzijn.
 • het aantal verkeersongevallen blijft status-quo, alsook in veel gevallen de oorzaak ervan: overdreven snelheid, het gebruik van de gsm achter het stuur en alcohol.
 • geflitste voertuigen: in 2022 werden in totaal bijna 2.600 wagens geflitst, 800 minder dan in 2021 maar uiteraard nog altijd te veel. Vooral op de Buke alsook in de Langestraat, Sonseindestraat en Oombergenstraat ‘vlogen’ veel bestuurders tegen de (flits)lamp.
 • op het vlak van middelenmisbruik zijn er verontrustende cijfers: 77 gevallen van openbare dronkenschap, 113 positieve ademtesten, meer dan 140 drugsdelicten.

In verband met fietsdiefstallen kunnen we nog vermelden dat dankzij het camerasysteem van de NMBS aan de achterkant van het station en de snelle reactie van de interventieploegen zaterdagavond 24 juni ll. drie professionele fietsdieven konden gevat worden. Zij stonden klaar op het perron om met twee pas gestolen fietsen de trein richting Brussel te nemen. Het parket werd ingelicht en zij werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Oudenaarde. Blijkbaar komen zij in aanmerking voor meerdere fietsdiefstallen over het ganse land.