Gemeente Brakel kreeg een schilderij van Henri De Coene met waarschijnlijk’ burgemeester Louis Bernaeyge’ erop!

Vorige zaterdag  ontving de gemeente Brakel een schilderij van Henri De Coene. Deze Brakelaar was schilder en professor aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Brussel. Van de ontvangst werd  een plechtig moment gemaakt, met de inhuldiging van het schilderij op het gemeentehuis. De schenkers van het schilderij zijn Erik, Pol, Dees en Rosie Van Den Dooren.

Voor de inhuldiging zocht Gemeente Brakel lange tijd naar afstammelingen van Henri De Coene (1798-1866). Daarvoor werd zelfs een stamboom gepubliceerd op de gemeentelijke website. Uiteindelijk staat de gemeente in contact met een zevental afstammelingen. Zij werden uitgenodigd voor de plechtige inhuldiging .

Kunstschilder Henri De Coene was een uitstekende tafereel- en portretschilder. Hij begon als een talentrijke tekenaar die in 1820 op het Salon van Gent een medaille kreeg voor de beste tekening.  Om zich te vervolmaken ging hij naar Brussel  waar hij leerling was van de Franse meester Jacques-Louis David  en hij werd door Henri  Hymans conservator van de Koninklijke Bibliotheek van België, beschouwd als een van diens belangrijkste leerlingen.

Henri De Coene kreeg een leerstoel als professor aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Brussel waar hij een groot aantal leerlingen vormde. Het werk ‘de miraculeuze verlossing van St.-Pieter uit de boeien ‘ dat boven het hoofdaltaar van de hoofdkerk in Nederbrakel hangt is een meesterstuk. Er was ongetwijfeld  een band met Nederbrakel en zaterdag ll werd een schilderij op hout van Henri De Coene met de afbeelding van een persoon geschonken aan de gemeente Brakel.  Het werk is gesigneerd en gedateerd op 1846, maar het is niet bekend wie erop is afgebeeld.  Er zijn verschillende theorieën  maar een mogelijkheid is dat het om dokter Louis Bernaeyge zou gaan. Hij werd geboren in 1789 geboren in St.-Kornelis-Horebeke en op 2 oktober 1822 huwde hij in Nederbrakel met de 21-jarige Eulalie Roosens. Dokter Bernaeyge vestigde zich in een neoclassicistisch herenhuis dat nu bij AD Delhaize behoort. Louis was bijna 30 jaar actief in d egemeentepolitiek. Van 1834 tot 1856 was hij schepen ten tijde van burgemeester Vidtsen hij volgde hem op als burgemeester in 1856 als burgemeester van Nederbrakel. Hij overleed in december 1863 als burgemeester in functie. Zijn zoon Hyacinth volgde zijn vader op in de politiek en werd senator voor de liberale partij. Het ligt voor de hand dat het schilderij Louis Bernaeyge voorstelt maar er is geen absolute zekerheid.

Theo Brakel, notaris De Waegenaere schreef in zijn boek dat Henri De Coene een portret schilderde van één van zijn tijdgenoten en dat het werk in zijn bezit was. De notaris was inderdaad een kunstverzamelaar. Waar is het werk achteraf terechtgekomen? Het is jammer dat Theo Brakels de naam van de geportretteerde niet vermeld heeft in zijn boek. Vermoedelijk wist hij wel wie er op stond maar wilde hij er om een of andere reden geen ruchtbaarheid aan geven.   Na 1963 bij het overlijden van notaris De Waegenaere kwam de kunstverzameling grotendeels in de kunsthandel terecht.

Het schilderij van Henri De Coene kreeg een prominente plaats  op het gemeentehuis ( bovenverdieping) in de rij van burgemeesters waar het als eerste hangt!

Bron : tijdschrift Geschied -en Heemkundige Kring Triverius ( Ludwig De Temmerman)