Peter Vansintjan verlaat CD&V Zottegem en zetelt voortaan als onafhankelijke

Raadslid Peter Vansintjan heeft maandag zijn afscheid van CD&V Zottegem aangekondigd. We publiceren zijn reactie hierop integraal en laten ook CD&V-voorzitter Jonah Penninck en burgemeester Evelien De Both aan het woord.

Reactie Peter Vansintjan

Ik ben geboren en getogen in een christendemocratische thuis: mijn opa was al voorzitter van de ‘commissie van openbare onderstand’ tussen de twee wereldoorlogen, mijn oom was schepen voor de CVP na de tweede oorlog, mijn vader jarenlang gemeenteraadslid, mijn doopmeter werkte 45 jaar lang op het CVP hoofdkwartier als secretaresse van de voorzitters Tindemans, Swaelen, Martens, ….

Evident dat ik dezelfde genen heb en dat politiek engagement ook opnam in mijn studies van licentiaat politieke wetenschappen die ik afrondde met een thesis over het partijbestuur van de CVP.

Meer dan 40 jaar lid en militant in de christendemocratie, bijna 30 jaar kabinetsengagement bij 10 christendemocratische Ministers van werk waarvan 10 jaar als kabinetschef. De ministers veranderen, ik bleef op post.

40 jaar engagement in cd&v Zottegem waarvan nu al 22 jaar in de gemeenteraad en 9 jaar als schepen.

Ik mag zeggen dat dit engagement oprecht en idealist was en is, dat ik veel hebben kunnen en mogen realiseren zowel in Brussel als in Zottegem.

De coalitievorming in 2018 in Zottegem was voor mij niet evident. Na lang onderhandelen kwamen we tot duidelijke afspraken die ik steeds loyaal heb uitgevoerd vaak na moeilijke discussies binnen het schepencollege. Steeds was dit bestuursakkoord de toetssteen en liet ik mij leiden door mijn christendemocratische waarden. Ik heb steeds in het schepencollege alle dossiers goed voorbereid en opgevolgd: dossierkennis is voor mij essentieel.

Sinds ik geen schepen meer ben is de rol die ik kan spelen uiteraard fundamenteel anders. Als gemeenteraadslid probeer ik op een constructieve en onderbouwde wijze mijn visie en analyse te geven over belangrijke dossiers. Dit leidt tot interessante discussies binnen onze fractie en ons partijbestuur waar de fractieleden aandacht luisteren.

Ik stel echter vast dat de laatste maanden in quasi geen enkel dossier mijn inbreng ertoe leidt dat door het college voorgestelde beslissingen kunnen worden bijgestuurd ondanks de vele objectieve argumenten die ik aanbreng. Ik denk hierbij aan dossiers zoals:

  • de padelterreinen
  • de 50 jarige opstalrechten van de tennissite die toegekend worden aan een commerciële vennootschap
  • de heisa rond de bowlingzaak en het sportmedisch centrum
  • de afbakening van het kerngebied waar appartementen mogen komen
  • de stroom aan bijkomende middelen naar wielerkoersen
  • de begrotingsopmaak

… en uiteraard de sluiting van de dienstencheque-onderneming. Een beslissing die eigenlijk niet bijgestuurd had moeten worden: de afspraken die we gemaakt hadden in het bestuursakkoord waren zeer duidelijk.

Dat andere politiek partijen het niet altijd eens zijn met mijn visie is normaal, maar dat ik binnen mijn eigen partij de laatste maanden op geen enkel dossier – ondanks sterk uitgewerkte analyse en goede argumenten – wordt gevolgd doet niet alleen pijn maar ervaar ik als unfair omdat mijn argumenten niet weerlegd worden en ik vaak achteraf hoor ‘Peter, eigenlijk heb je gelijk, maar ik ga het niet openlijk toegeven’.

Dit doet me besluiten dat ik eigenlijk op een eiland kom te zitten. Ik zit blijkbaar niet meer op dezelfde golflengte. Ik herken mijn eigen partij niet meer.

Dit leidt tot negativisme, onterechte verwijten, onbegrip.

Ik doe aan politiek om het algemeen belang te dienen vanuit mijn christendemocratische visie op maatschappij en samenleving.

Ik merk dat dit binnen deze gemeenteraad niet meer kan binnen mijn eigen fractie. Ik heb nog te veel energie en wil om me in te zetten voor de Zottegemse samenleving om mijn mandaat als gemeenteraadslid op te geven. Maar zoals het de voorbije maanden in de dossiers die ik al vernoemde is verlopen, zo wil ik dit engagement ook niet verderzetten.

Met heel veel spijt zet ik dus de stap om het Zottegems cd&v huis na 40 jaar te verlaten omdat het teveel is verbouwd. Ik herken mijn huis niet meer en ik voel me er niet meer thuis.

Ik verhuis niet naar een ander huis maar misschien bouw ik wel een “tiny huis” waar iedereen welkom is.

Voortaan zal ik dus als onafhankelijke christendemocraat zetelen en zal de dossiers die voorliggen toetsen aan het bestuursakkoord dat werd afgesloten in 2018 dat ik loyaal zal blijven uitvoeren. Voor mij zijn gemaakte afspraken heilig! Ik zal blijven de dossiers opvolgen en me goed voorbereiden om een constructieve inbreng te hebben in deze gemeenteraad.

Reactie Jonah Penninck

Peter heeft steeds de nodige ruimte gekregen om zijn bemerkingen op de sluiting van het DCO en andere dossiers op de fractievergaderingen en partijraden te brengen. Op de gemeenteraad van 19 juni kreeg Peter de vrijheid om op het dossier van het DCO niet mee te stemmen met zijn eigen collega-cd&v’ers, aangezien dat voor hem zo’n belangrijk punt was. Onze partij schaarde zich wel achter de sluiting. Over zijn alternatief voorstel van toen waren wij niet op voorhand ingelicht. Intern overleg bleek de laatste maanden voor Peter steeds frequenter overbodig. De ruimte die hem door ons gegund werd, bleek voor hem onvoldoende. Wij betreuren dit alles ten zeerste. Onze partij kon steeds teren op heel wat inbreng van Peter en daarvoor zijn wij hem steeds erkentelijk geweest. In 2019 werd hij, namens onze partij, voor de tweede keer schepen, ondanks zijn mindere persoonlijke score. Hij werkte ook jarenlang op christendemocratische kabinetten. Politiek is compromissen sluiten, geven en nemen. Na het neerleggen van zijn schepenmandaat zat dat er bij Peter steeds minder in. Onze bestuursleden, fractieleden, leden en militanten betreuren zijn beslissing.

Reactie Evelien De Both

We betreuren de gang van zaken maar finaal is dit een interne kwestie binnen CD&V. Wij zullen het bestuursakkoord verder uitvoeren. Peter Vansintjan heeft bevestigd dat hij zich – als onafhankelijke – aan het bestuursakkoord zal houden. Ik ben ervan overtuigd dat de uitvoering van dit akkoord – in het belang van de Zottegemnaar – zal slagen.