Koninklijke Kaatsclub Geluksbal Idegem werpt na 62 jaar noodgedwongen de handdoek in de ring

Geraardsbergen. Na 62 jaar moet de Koninklijke Kaatsclub Geluksbal Idegem noodgedwongen de handdoek in de ring. Voorzitter Geert De Cuyper schrijft een indringende afscheidsbrief. We geven jullie de afscheidsbrief integraal mee.

Het is met een bezwaard hart dat wij, als Koninklijke Kaatsclub Geluksbal Idegem, na afloop van dit kaatsseizoen onze activiteiten moeten staken. Deze beslissing valt ons zwaar, maar ligt volledig buiten onze bevoegdheid.

Gedurende meer dan 62 jaar hebben we actief deelgenomen aan het kaatsen op het kaatsplein te Idegem, Bareelstraat (zie stationsplein). Mijn schoonvader, Johny De Cooman, was gedurende meer dan 40 jaar voorzitter van de club, ikzelf heb ruim 10 jaar als voorzitter en 34 jaar als bestuurslid dienstgedaan.

In 2018, toen de NMBS aankondigde dat het stationsgebouw verkocht zou worden, begonnen we alternatieve opties te verkennen om een nieuwe locatie te vinden. Aanvankelijk leek de sluiting van het Geraardsbergse zwembad in 2019 een ideale kans om de club te verhuizen naar het stadscentrum. Dit zou weinig inspanning van het stadsbestuur vergen, en we zagen potentieel om met jongeren uit het centrum van Geraardsbergen te werken en het kaatsen weer populair te maken onder de inwoners.

Ik heb enige tijd deel uitgemaakt van een werkgroep die de site van de Bleek en andere bestemmingen besprak, maar het werd al snel duidelijk dat er geen toekomst was voor sport en vooral niet voor het kaatsspel op die locatie.

In 2019 namen we contact op met de toenmalige schepen van sport, Veronique Fontaine, om te kijken naar mogelijkheden om de toekomst van de kaatsclub in Idegem te waarborgen. Ze verzekerde ons van hulp, maar na maanden van stilte hebben we opnieuw contact opgenomen en werd bevestigd dat de zaak niet vergeten was en snel zou worden opgepakt.

Helaas brak daarna de coronapandemie uit, waardoor alles tot stilstand kwam. In 2021 informeerde de schepen van sport ons dat er geen mogelijkheid was om aanpassingen te doen aan het kaatsplein te Idegem, vanwege de hoge kosten en het feit dat de NMBS-eigenaar was, waardoor veranderingen niet mogelijk waren. Ze adviseerde ons om zelf op zoek te gaan naar andere locaties in Geraardsbergen waar we onze kaatsactiviteiten voort konden zetten.

Ondanks de uitdagingen bleven we ervan overtuigd dat het stadscentrum van Geraardsbergen een ideale uitvalsbasis zou zijn voor onze club. We hebben zelfs voorgesteld om de parkeerplaats van de serviceflats rond de Maretak in te richten als kaatsplein, en zolang de sporthal “De Kriebel” niet werd afgebroken, konden we daar terecht. Helaas ontvingen we opnieuw een negatief antwoord van zowel burgemeester De Padt als schepen van sport Fontaine, ondanks dat kaatsen een geliefde sport was onder de oudere bewoners van de serviceflats.

Op aanbeveling van de schepen kreeg ik het verzoek om contact op te nemen met het KA om de mogelijkheid te bespreken om hun speelkoer als kaatsplein te gebruiken, inclusief het gebruik van de bijbehorende kantine. Uiteindelijk konden we dit doen tegen een kostprijs van €20.000 per jaar, wat voor onze club helaas niet haalbaar was.

We ontvingen aanbiedingen van andere locaties, waaronder Tollembeek, Lessen en Ninove, waar er accommodaties en kaatspleinen beschikbaar waren, maar het was geen optie voor onze club om buiten de grenzen van Geraardsbergen te gaan. Geraardsbergen had verschillende kaatsclubs, waaronder Idegem en Grimminge, die de enige overgebleven clubs waren. Het is teleurstellend dat er weinig tot geen politieke interesse leek te zijn om in deze mooie sport te investeren, hoewel het eigenlijk tot het stadspatrimonium zou moeten behoren.

De meeste clubs binnen Geraardsbergen zijn opgehouden te bestaan omdat ze op straat speelden en te kampen hadden met verkeersproblemen. Ze hadden geen eigen clublokaal om in hun toekomst te investeren. Grimminge had het geluk dat de overleden schepen L. Nachtergaele zich inspande om hen te voorzien van een terrein en lokaal, waardoor zij als enige club in Geraardsbergen een toekomst hebben.

Onze eigen club, Koninklijke Kaatsclub Geluksbal Idegem, heeft meer dan 60 jaar gebruik kunnen maken van het stationsplein te Idegem, maar dit had zijn uitdagingen, vooral met geparkeerde auto’s die soms verwijderd moesten worden om wedstrijden te kunnen spelen.

Eind 2021 werd het voormalige stationsgebouw, dat dienstdeed als ons clublokaal, verkocht aan een jong koppel uit Haaltert. We hadden gesprekken met hen en leken een goede regeling te hebben getroffen. Ze zouden de oude loods ter beschikking stellen voor wekelijkse wedstrijden. Maar helaas, naast de kosten voor de renovatie van de loods, wilden ze ons ook nog eens extra huur in rekening brengen, wat voor onze club niet betaalbaar was. We konden de kosten van de renovatie en extra huur simpelweg niet dragen.

Hoewel we een huurovereenkomst hadden met de stad Geraardsbergen tot 31 december 2023, ontvingen we op 14 december 2022 via sms het nieuws van de eigenaar dat we het lokaal vóór 31 december 2023 moesten verlaten. Het was teleurstellend dat de stadsdiensten ons niet op de hoogte hadden gebracht van het aangetekende schrijven dat de eigenaar aan het gemeentebestuur had gestuurd aan het begin van de zomer van 2022. Hierdoor stonden we voor een dilemma: moeten we nog een laatste poging ondernemen om samen met bevoegde personen van de stadsdienst een oplossing te vinden of een algemeen forfait geven voor het komende kaatsseizoen 2023.

Na overleg met burgemeester De Padt en schepen van sport Stephan De Prez werden er beloftes gemaakt, maar uiteindelijk konden we alleen een vroegere gesloten brasserie huren als alternatieve locatie. Dit stelde ons in staat om ons kaatsseizoen te beginnen en onze spelers gerust te stellen dat de competitie kon worden gespeeld.

De huurprijs van deze locatie is helaas te hoog voor onze club en we hebben geen verdere hulp of voorstellen meer ontvangen van het stadsbestuur.
Tijdens de competitie werd duidelijk dat de huidige eigenaars van het stationsgebouw niet zo welwillend zijn als ze aanvankelijk beweerden. Om aan hun verzoek te voldoen, hebben we geprobeerd om het kaatsplein in de andere richting te verplaatsen, maar we kwamen weer op hun perceelsgrens terecht, wat niet mocht. Het lijkt erop dat de eigenaren de officiële kaatslijnen hebben verdoezeld door de cementvloer op de perceelsgrens uit te breken en de tegels in de tegenovergestelde richting te leggen. Hoewel hun motieven niet helemaal duidelijk zijn, kan worden vermoed dat ze mogelijk andere plannen hebben met het terrein of dat ze de kaatssport willen ontmoedigen. Hoe dan ook, als gevolg van deze actie zijn de officiële kaatslijnen niet langer zichtbaar en vormen de losse tegels een aanzienlijk gevaar voor de spelers. Het is spijtig dat Idegem nu geen officieel kaatsplein meer heeft. Gelukkig hebben onze tegenstanders besloten om dit voor het resterende seizoen door de vingers te zien, maar het is belangrijk om te kijken naar mogelijke oplossingen voor de toekomst van het kaatsspel in Idegem.

Gedurende 4 jaar heb ik gevochten om onze geliefde sport in Geraardsbergen te behouden, maar helaas, zonder de nodige steun van de lokale politieke leiders is dit niet gelukt. Daarom hebben we samen met het bestuur besloten om de competitie voort te zetten, zij het met spelers die enorm ontgoocheld zijn en geen ambitie meer hebben om in de top 3 van hun afdeling te spelen.

Voor de verantwoordelijke functionarissen en geïnteresseerden wil ik graag meegeven dat het jaarlijkse kermistoernooi zal plaatsvinden tijdens het weekend van 5, 6 en 7 augustus 2023.
Op zaterdagochtend 5 augustus vindt het jaarlijkse veteranentoernooi plaats, waar ploegen uit de eigen streek aan deelnemen.
Op zondagmiddag om 15.00 uur begint de spannende derbywedstrijd in de competitie tussen Idegem en Grimminge.
Maandagochtend 7 augustus wordt ons prestigieuze kermistoernooi gehouden, dat niet alleen geliefd is bij oud-kaatsers, sympathisanten en huidige kaatsers, maar ook de hele regio aantrekt.
Op zondagmiddag 27 augustus vindt de laatste officiële wedstrijd plaats tussen Idegem en Thieulain, en op vrijdagavond 3 september spelen onze veteranen hun laatste wedstrijd.
Vanaf zaterdag 4 september 2023 is het dus het einde van het bestaan van onze kaatsvereniging, een club die we altijd in ons hart zullen dragen.

Helaas kunnen we geen woorden van dankbaarheid richten aan Geraardsbergen, noch aan de nieuwe bewoners van Idegem die binnenkort het stationsgebouw zullen betrekken.

Geert De Cuyper
Voorzitter Koninklijke Kaatsclub Geluksbal Idegem