Pastoor Johan gevierd voor zijn 35 jaar priesterschap

Afgelopen zaterdag 1 juli werd Pastoor Johan Van Den Eeckhout, gewezen pastoor van Vlierzele, Kanunnik in het Sint-Baafskapittel, maar ook paracommando en opperaalmoezenier in het Belgisch leger met de graad van generaal gevierd door ‘zijn’ parochiegemeenschap Vlierzele & Papegem naar aanleiding van zijn 35 jaar priesterjubileum, zijn 19 en 33 jaar trouwe dienst binnen de parochie en het leger.

De viering die gepland stond aan de Vlierzeelse Rots moest noodgedwongen uitwijken naar de parochiekerk door de aanhoudende regenbuien. Hierdoor was er plaats voor de ruim 200 gelovigen die zowel van binnen als buiten de gemeenten van Groot Sint-Lievens-Houtem afgezakt waren. Pastoor Johan kreeg heel wat steun en felicitaties, vooral vanwege de laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen het Dekenaat Zottegem die niet in goede aarde zijn gevallen binnen de parochiegemeenschappen van Sint-Lievens-Houtem. Tijdens zijn viering werd hij bijgestaan door E.H. Kanunnik Roger Vereecken, inspecteur-adviseur emeritus rooms-katholieke godsdienst en E.H. Kanunnik  E.H. Roger Van Den Berge, ere-vicaris-generaal van het Bisdom bij de krijgsmacht.Het plaatselijke Sint-Ceciliakoor zorgde voor de nodige muzikale omlijsting.

 Na de viering was er een uitgebreide receptie in de tuinen van de pastorie waar iedereen welkom was.

E.H. Kanunnik Van Den Eeckhout, is met zijn 59 jaar één van de jongste pastoors in de regio, is verknocht aan de streek waar hij opgroeide. Hij werd geboren in Erondegem als oudste zoon in een gezin met drie kinderen. Als licentiaat in de theologie en kandidaat in de wijsbegeerte werd hij op 2 juli 1988 in Gent tot priester gewijd en is sinds 1993 actief als aalmoezenier bij Defensie. Sinds zijn benoeming op 11 juli 2006 door kardinaal Danneels, met akkoord van de Koning en de minister van defensie, is hij opperaalmoezenier en vicaris-generaal in het Belgisch leger met de graad van generaal. Hij is een van de prelaten van het bisdom bij de krijgsmacht, het Belgisch militair ordinariaat. Als aalmoezenier is hij actief geweest in verschillende Belgische missies.

Tijdens zijn legerdienst als paracommando fungeerde hij als aalmoezenier en was daarna enkele jaren op zondag priester in Mere. Negentien jaar geleden werd hij tot pastoor aangesteld van Vlierzele en Papegem waar hij onlangs gestopt is als pastoor.

‘Als generaal heb ik geen strategische beslissingsbevoegdheid’, verduidelijkt hij. ‘Ik ben verantwoordelijk voor de pastorale werking in het leger en voor de vorming van de veertien aalmoezeniers die er werkzaam zijn. In 2004 ging de vorige hoofdaalmoezenier Roger Van Den Berge uit Erpe met pensioen en droeg aartsbisschop Danneels mij voor als opvolger. ‘Als hoofdaalmoezenier krijg je een hoge graad, vergelijkbaar met die van generaal, maar met wedde van een rang lager.’

Hoofdaalmoezenier Van Den Eeckhout ging al vaak mee met Belgische troepen die werden ingezet voor humanitaire of militaire opdrachten in het buitenland. ‘In de jaren negentig maakte ik de evacuatie van de buitenlanders mee in Congo onder het Mobutu Regime. Ik was ook in Somalië en in 1994 maakte ik in Rwanda het drama mee van de tien Belgische paracommando’s mee die daar vermoord werden. Ook in Kosovo en Afghanistan kwam ik in contact met oorlogsgeweld.’

Pastoor Van den Eeckhout is lid van het Centrum voor Theologie en Militaire Ethiek en redactielid van Om en rondom.

Guy Coppens