Beleidsnota dierenwelzijn: ‘Het engagement krijgt nu wel heel concrete vorm.’

Geraardsbergen. Schepen van Dierenwelzijn Stephan De Prez (Open Vld) stelde vorige week de beleidsnota dierenwelzijn voor. ‘Een unicum in Geraardsbergen’, zo wordt gezegd. Over het aantal klachten er jaarlijks in verband met dierenwelzijn worden behandeld, worden behandeld, tast men voor een stuk in het duister. De bevoegde schepen, maar ook de politie en Dierenwelzijn Vlaanderen kunnen geen exacte cijfers geven. Ook over hoe de klachten worden afgehandeld, blijft men het antwoord schuldig. ‘Dat is soms heel vervelend’, laat schepen De Prez zich ontvallen.

Voor het eerst werkt Lokaal Bestuur Geraardsbergen een ‘gefundeerde’ beleidsnota uit voor het verankeren van het dierenwelzijn. ‘Het engagement krijgt nu wel heel concrete vorm’, zegt Stephan De Prez, schepen van Dierenwelzijn. ‘Cruciaal daarbij is informatie. Zonder de juiste informatie is het moeilijk om je huisdier goed te verzorgen, hoe nobel je intenties ook zijn.’
Dieren moeten hun natuurlijk gedrag kunnen uiten. ‘Onderdak, eten en drinken voorzien is dus niet voldoende.’ Hetzelfde geldt voor exotische en wilde dieren. Belangrijk om weten is wat wettelijk mag en wat niet.

Meldpunt
Naast het verstrekken van de juiste informatie zet het lokaal bestuur ook in op dierenwelzijn, het bestrijden van exoten en ongewenste dieren en het samenwerken met partners op het werkveld. Voor de handhaving of bij klachten van dierenmishandeling wordt nauw met de politie samengewerkt. ‘Als er klachten zijn, dan geven we die door aan de politie. We krijgen daar heel weinig opvolging van terug. Heel wat van die klachten gaan voor verder onderzoek naar het parket. De politie krijgt dan ook geen informatie van het parket. Als mensen een klacht neerleggen wegens dierenmishandeling dan hebben we geen zicht of deze klacht al dan niet wordt afgehandeld. Dat is soms heel vervelend.’

We vroegen aan de politie van Geraardsbergen/Lierde hoeveel klachten er inzake dierenwelzijn worden neergelegd. Volgens commissaris en directeur van de Buurtpolitie Jan Lauwaet zijn er in de politiezone Geraardsbergen/Lierde 62 meldingsfiches inzake dierenwelzijn geregistreerd. ‘Deze fiches bevatten meldingen vanwege burgers, dierenorganisaties, klachten via de dienst Milieu, klachten via Dierenwelzijn Vlaanderen en ambtshalve vaststellingen door de politie.’

Exact aantal meldingen niet te achterhalen
Het aantal meldingen is niet exact te bepalen omdat er een aantal dubbel wordt geteld. ‘De registratie van de opvolging van een situatie kan resulteren in meerdere meldingsfiches. Anderzijds stel ik vast dat bv. meldingen inzake ontsnapte of zwervende dieren ook vaak resulteren in een onderzoek in het kader van dierenwelzijn. Deze meldingen zitten niet in het bovenvermeld cijfer. Anderzijds zijn er ook een aantal meldingen die onterecht blijken te zijn of gaan over situaties die na het bezoek van de politie onmiddellijk worden rechtgezet, zoals bij beschutting voor dieren’.

‘In 2022 werden er in onze politiezone 8 processen-verbaal opgemaakt. Voor 2023 registreerden we 38 meldingsfiches. Er werd 1 proces-verbaal opgemaakt.’

‘Daarnaast werken wij heel nauw samen met de Inspectie Dierenwelzijn Vlaanderen. In veel gevallen zullen zij het onderzoek overnemen. Zij doen ook de opvolging en geven bestemming aan dieren die in beslag genomen werden in het kader van dierenwelzijn. Zij hoeven niet onmiddellijk proces-verbaal op te stellen maar kunnen ook werken met waarschuwingen. Wij verrichten wel regelmatig nazicht op hun vraag. Bij dringende of heel ernstige feiten zal de politie natuurlijk onmiddellijk zelf tussenkomen. Dit zal steeds resulteren in een proces-verbaal en meestal in een beslagname van het dier’, aldus commissaris Lauwaet.

Toen we contact opnamen met Dierenwelzijn Vlaanderen met de vraag hoeveel en welke klachten er binnenlopen met betrekking tot dierenwelzijn, konden ze ons de gevraagde data niet bezorgen.

Zwerfkatten en Aziatische hoornaar
Lokaal Bestuur Geraardsbergen werkt aan een subsidiereglement voor sterilisatie en castratie van katten. Zwerfkatten worden gecastreerd of gesteriliseerd, geïdentificeerd, geregistreerd en terug in hun vertrouwde omgeving teruggeplaatst. De overlast moet worden tegengegaan. Zwerfkatten kunnen ook worden geadopteerd. ‘De stad heeft de plicht om loslopende, achtergelaten dieren op te vangen, te verzorgen en op te volgen. De stad heeft ook als opdracht om de zwerfkatten in kaart te brengen, te voederen en van de nodige beschutting te voorzien.’

Een exotische bedreiging vormt ongetwijfeld de Aziatische hoornaar, een uitheemse wespensoort die de inheemse bijen bedreigt. Intussen heeft de provincie Oost-Vlaanderen €100.000 vrijgemaakt om de explosieve groei tegen te gaan. Vorig jaar waren er in heel Vlaanderen ongeveer 1.500 nesten. Voor dit jaar verwacht men er 10.000. Om deze exoten efficiënt te verdelgen, moeten mensen worden opgeleid en extra uitgerust. ‘De provincie wil vaart zetten achter dit plan’, aldus schepen Stephan De Prez.

Julien Borremans

Voor meer info: https://www.geraardsbergen.be/dieren