Oosterzele imkers trekken aan de alarmbel

Project bestrijding Aziatische hoornaar. Op 16 juli aanvullende infosessie IJzeren Hekken om10 uur

Op 16 juli ’23 om 10 u in het gemeenschapscenter ijzeren hekken te Landskouter, willen wij een aanvullende  infosessie organiseren rond de verdelging van de Aziatisch hoornaar . Zoals jullie allicht reeds konden vernemen via verschillende kanalen is het van kapitaal belang maatregelen te nemen en de schadedrempel die deze invasieve hoornaar aanbrengt zo laag mogelijk te houden , zeker naar de honingbijen toe .Vooral als je weet dat 60 % van het dieet van de A H bestaat uit het verorberen van bijen  , daarnaast staan ook tal van andere bestuivende insecten op zijn menu . Hierdoor komt niet alleen de bestuiving van land en tuinbouwgewassen onder druk te staan. Ook heeft het een invloed op onze flora en Fauna en komt ons ecosysteem onder druk te staan

 

Daarnaast is er ook nog een belangrijk economisch aspect , naast de nood aan eiwitten heeft de AH z ook nood aan koolhydraten .Deze gaan ze dan gaan halen op allerlei vruchten , hierdoor zijn onder in Portugal   volledige oogsten in de wijngaard sector verwoest , ook appels en peren en allerlei zoete vruchten staan dus op hun menu . Daarnaast ook nog het reëel gevaar wanneer Aziatische hoornaar   in bepaalde omstandigheden ook de mens zal belagen !

De doelstelling van de infosessie is mensen te motiveren om aan het project mee te werken , wat tijdens de corona  crisis gold “mensen blijft in uw kot “ draaien wij nu om en zeggen “ mensen kijkt in uw kot .
Tijdens de infosessie zal worden uit de doeken gedaan op welke manier mensen hierbij hun steentje  kunnen bijdragen .  Wij viseren hiervoor de hoornaar in zijn verschillende ontwikkelingsfase, iedere fase vergt een andere aanpak .

Ontwikkelingsfase 1 : foeragerende koninginnen die werken aan een primair nest afvangen
Ontwikkelingsfase 2: opsporen van de secundaire nesten liefst in embryonale toestand
Ontwikkelingsfase 3 wanneer er na fase 1 en 2 toch nog de aanwezigheid van de hoornaar wordt bevestigd worden de nesten opgespoord dit is een vrij intensief werk .                               Mogelijks kunnen er na verloop van tijd ook zendertjes worden ingezet wat de inzet aanzienlijk zal verminderen. Er is trouwen binnen de Oost Vlaamse provincie 100 000 € uitgetrokken.