Nationale feestdag met Oud-strijders en Veteranen vereniging NSB Groot-Zottegem

21 juli viering Leeuwergem

De Nationale Strijdersbond (NSB) Zottegem viert de nationale feestdag met een Te Deum in de kerk van Leeuwergem.

Er wordt verzameld aan de kerk van Leeuwergem waar het Te Deum zal gezongen worden.  Nadien is het verzamelen aan het kasteel van Leeuwergem om in stoet en onder begeleiding van Pipe-Major Diederick het kruisbeeld van de aldaar geëxecuteerde Baron Idés Della Faille d’ Huysse te herdenken. Nadien wordt er in de Orangerie van het Kasteel nog een toespraak gehouden, gevolgd door een receptie aangeboden door de stad Zottegem.

21 juli

De nationale feestdag van België wordt gevierd op 21 juli. Het is de datum waarop in 1831 de eerste koning der Belgen, Leopold van Saksen-Coburg- Gotha, de grondwettelijke  eed aflegde als koning. De eedaflegging was het sluitstuk van de intrede van Leopold I in België.

Na de Belgische Revolutie in 1830, die leidde tot de Belgische onafhankelijkheid, werd door het Nationaal Congres besloten van België een koninkrijk te maken. Datzelfde Nationaal Congres verkoos op 4 juni 1831 Leopold van Saksen-Coburg-Gotha tot eerste Koning der Belgen.

Programma:

09:30 uur Te Deum in de kerk van Leeuwergem
10:45 uur Hulde aan het kruis in de Kasteeldreef
11:20 uur Officiële gedeelte aan de Orangerie van het Kasteel
11:40 uur 21 juli Concert door de Koninklijke Harmonie, Vrije Kunstkring