© Google Maps

Ook aansluitingen Bontestraat / Lammerstraat en Gaverland / Smissenhoek worden vernieuwd

In een eerder NUUS-artikel (zie via deze link) hebben we bericht over de werken die gaan uitgevoerd worden voor de vernieuwing van de aansluiting Parkstraat / Gentsesteenweg in Grotenberge. Gelijkaardige plannen zijn er ook met betrekking tot de aansluiting Lammerstraat / Bontestraat in Sint-Maria-Oudenhove en de aansluiting Gaverland / Smissenhoek in Erwetegem, eveneens omwille van de slechte staat van het wegdek op die beide locaties.

  • Het oppervlak van de aansluiting Gaverland / Smissenhoek heeft een lengte van 38,8 meter en een breedte van minimaal 6,7 m tot maximaal 11,4 m (ter hoogte van de aansluiting met de Smissenhoek). De bestaande klinkerverharding die verzakt is, los ligt en geluidshinder en trillingen veroorzaakt, zal samen met de onderlagen worden opgebroken en vervangen door een nieuwe fundering van schraal beton en een profileerlaag en toplaag in asfalt. De boordstenen en het voetpad worden niet vervangen. de goten worden opnieuw aangelegd.
  • Het oppervlak van de aansluiting Lammerstraat / Bontestraat heeft een lengte van 40,8 meter en een breedte van minimaal 3,8 m tot maximaal 21,1 m (ter hoogte van de aansluiting met de Bontestraat). De bestaande kasseiverharding die in slechte staat is en al meermaals met asfalt werd overlaagd waar ze het meest verzakt is, zal samen met de onderlagen worden opgebroken en vervangen door een nieuwe fundering van schraal beton en een profileerlaag en toplaag in asfalt. De boordstenen en het voetpad worden niet vervangen; ook de goten blijven behouden.

Reeds in de zitting van 28 december van vorig jaar werd door het college van burgemeester en schepenen beslist om deze (beide) vernieuwingswerken te laten uitvoeren. De totale kostprijs ervan werd geraamd op 58.612 euro. Nadat een zestal (niet-Zottegemse) mogelijke aannemers werden aangeschreven voor een prijsofferte, is op basis daarvan de opdracht nu onlangs toegewezen aan de bvba Norré-Behaegel uit Westende tegen het inschrijvingsbedrag van 59.783 euro. Het college heeft ook reeds (aan zichzelf) de omgevingsvergunningen afgeleverd die nodig zijn om deze werken te kunnen laten uitvoeren.