Grotenberge: aansluiting Gentsesteenweg / Parkstraat wordt vernieuwd en afgevlakt

In de gemeenteraadszitting van 26 februari werd groen licht gegeven voor de uitvoering van de plannen voor het vernieuwen en aanpassen van het wegdek ter hoogte van de aansluiting Parkstraat / Gentsesteenweg in Grotenberge. Bedoeling is de bestaande verharding van de rijweg – veeleer een lappendeken van stukken beton en kasseien, asfalt en klinkers – die in zeer slechte staat verkeert, samen met de onderlagen op te breken en te vervangen door een nieuwe fundering van schraal beton en een nieuwe toplaag van beton. De boordstenen en het voetpad worden niet vervangen.

Aan de kant van de Doolstraat zal een deel van de verharding vervangen worden door een groenstrook, op dezelfde hoogte van het maaiveld van de Parkstraat zodat regenwater vlak naast de verharding gedeeltelijk in de ondergrond kan dringen. Twee nieuwe waterkolken onderaan de helling moeten vermijden dat regenwater voor problemen zorgt op de percelen die zich daar bevinden. De vernieuwingswerken beogen ook het aanpassen van de helling van de rijweg en het afvlakken van de plaatselijk aanzienlijke hellingsgraad van ca. 13,5 naar ca. 6 %.

Na voornoemde goedkeuring van deze plannen door de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en schepenen een zestal (niet-Zottegemse) mogelijke aannemers aanschrijven voor een prijsofferte en op basis daarvan is de uitvoering van de werken inmiddels toegewezen aan de firma De Meulemeester uit Geraardsbergen tegen het inschrijvingsbedrag van 73.520 euro (de kostprijs was geraamd op 64.300 euro). Het college heeft ook reeds (aan zichzelf) de omgevingsvergunning afgeleverd die nodig is om de werken te kunnen laten uitvoeren.