Plaatselijke herstellingswerken aan het Mijnwerkerspad

Omdat de asfaltverharding er op verschillende plaatsen door boomwortels omhooggeduwd wordt ofwel verzakt is ofwel scheurvormingen vertoont – met reeds schadedossiers tot gevolg – gaan er aan het gedeelte van het Mijnwerkerspad tussen de Zwalmbeekbrug en de Wolvenhoek in Sint-Goriks-Oudenhove plaatselijke herstellingswerken uitgevoerd worden. Het werktraject omvat een strook met een lengte van 298 meter, een strook van 30 meter en een strook van 31 meter lang. Op deze drie locaties zullen de bestaande asfaltverharding samen met de onderlagen opgebroken worden alsook plaatselijk de boomwortels verwijderd worden, en dit tot op een diepte van dertig centimeter. Daarna zal de aannemer een nieuwe fundering van schraal beton aanbrengen, met bovenop een profileerlaag en een toplaag in asfalt.

Voor de uitvoering van deze werken wordt een termijn van 15 dagen voorzien (maar de begindatum is nog niet bepaald). De kostprijs ervan werd geraamd op 69.222 euro. Nadat de gemeenteraad in de zitting van 15 mei ll. met deze plannen instemde, liet het college van burgemeester en schepenen een zestal (niet-Zottegemse) mogelijke aannemers aanschrijven voor een prijsofferte en op basis daarvan werd de uitvoering van deze herstellingswerken inmiddels toegewezen aan de bvba Norré-Behaegel uit Westende tegen het inschrijvingsbedrag van 72.386 euro.