Herstelling Mijnwerkerspad: werken starten morgen

In een eerder NUUS-artikel kon u reeds vernemen dat er aan het gedeelte van het Mijnwerkerspad tussen de Zwalmbeekbrug en de Wolvenhoek in Sint-Goriks-Oudenhove herstellingswerken gaan uitgevoerd worden omdat de asfaltverharding er op verschillende plaatsen door boomwortels omhooggeduwd wordt ofwel verzakt is ofwel scheurvormingen vertoont. Schepen van openbare werken Cynthia Van den Steen laat ons nu weten dat morgen donderdag 17 augustus met deze werken gestart wordt.

Het werktraject omvat een strook met een lengte van 298 meter, een strook van 30 meter en een strook van 31 meter lang (in groene kleur op de afbeelding). Op deze drie locaties zullen de bestaande asfaltverharding samen met de onderlagen opgebroken worden alsook plaatselijk de boomwortels verwijderd worden, en dit tot op een diepte van dertig centimeter. Daarna zal een nieuwe fundering van schraal beton aangebracht worden, met bovenop een profileerlaag en een toplaag in asfalt.

Voor de uitvoering van deze werken door de bvba Norré-Behaegel uit Westende, die de kostprijs ervan becijferde op 72.386 euro, wordt een termijn van 15 dagen voorzien (afhankelijk van de weersomstandigheden).