Kermis in Zottegem-centrum: open of gesloten?

Ter gelegenheid van de kermis in het Zottegemse stadscentrum, van zaterdag 19 tot dinsdag 22 augustus, wordt de werking van de verschillende stadsdiensten op een lager pitje gezet (gesloten of minimumbemanning). Zo is er voor alle diensten van het lokaal bestuur (lees: alle stads- en OCMW-diensten, met uitzondering van het WZC Egmont) een collectieve dienstvrijstelling op dinsdag 22 augustus geregeld, zo luidt dat officieel. Dit betekent dus dat het Administratief Centrum Sanitary aan de G. Schockaertstraat, het stadhuis (toeristisch infokantoor, Uitbalie en Centrum voor Streekgeschiedenis) op de Markt alsook de technische dienst en het stedelijk magazijn aan de Ballingsweg die dag gesloten zullen zijn. Op maandag zijn deze diensten wel open maar zoals gewoonlijk enkel op afspraak.

Het Sociaal Huis op de OCMW-site blijft eveneens dicht op kermisdinsdag evenals het Lokaal Dienstencentrum Egmont, dit laatste trouwens ook op maandag. In het zwembad Bevegemse Vijvers is er een driedaagse ‘kermissluiting’: van zondag 20 tot en met dinsdag 22 augustus. In tegenstelling met vorig jaar zal de stadsbibliotheek aan de Buke ditmaal enkel op kermisdinsdag gesloten zijn. In het Hemelrijk zal er zowel op kermismaandag als -dinsdag geen speelpleinwerking zijn. Voegen we hier nog ter informatie aan toe dat, in tegenstelling met voorbije jaren toen Bpost geen rekening hield met lokale kermissen of festiviteiten, het postkantoor aan de Hoogstraat ditmaal op dinsdag 22 augustus dicht blijft.

In het Ilva-recyclagepark aan de Ballingsweg kan men op kermisdinsdag wel terecht tijdens de normale openingsuren.