Oud-Strijders en Veteranen-vereniging, NSB Groot-Zottegem : 79ste herdenkingsdag

Infonamiddag met oorlogsgeschiedenis gerelateerde onderwerpen.

Op 2 september 2023 om 13:30hr aan het ontmoetingscentrum te Strijpen.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Oud-Strijders en Veteranen-vereniging, NSB Groot-Zottegem het eerste weekend van september een infonamiddag met oorlogsgeschiedenis gerelateerde onderwerpen.
Deze infonamiddag maakt deel uit van een weekend-programma naar aanleiding van de 79ste herdenkingsdag van de bevrijding van Zottegem en de regio Zuid Oost-Vlaanderen.
De onderwerpen die we tijdens de info namiddag aanhalen zijn:

  • “Zottegem tussen 1940 – 1945 zonder taboes” gepresenteerd  door de heer Luc De Both, ere directeur van het Atheneum Zottegem, en licentiaat geschiedenis.
  • Als hoofdonderwerp bespreken we dit jaar het thema “Conflict Archeologie” deze topic zal worden verzorgd door Professor Doctor, Guy De Mulder van de vakgroep archeologie aan de UGent.

Inschrijven voor 28 augustus 2023 op: johan.vanderzwalmen@telenet.be
met de vermelding van het aantal personen.

Toegang 10 per persoon.

Uw betaling geldt als inschrijving op rekening van:

“Vrienden van de oudstrijders”

met rekeningnummer: BE 91-9790-8554-1776 met vermelding van: uw
naam + het aantal personen en “Info namiddag.

Het programma van de 3de september, dag op dag 79 jaar geleden dat onze regio werd bevrijd van het nazi-juk, ziet er als volgt uit:

10:00hr: Samenkomst op het Kerkplein van Strijpen bij Zottegem.

10:15hr: Opstappen naar de ingang van de kerk onder begeleiding van twee klaroenblazers.

Opstellen van de vaandeldragers, dignitarissen en aanwezigen.

10:30hr: Een gebed gevolgd door een korte toespraak door de voorzitter i.v.m. de 5 overleden Zottegemnaren en de 16 Duitse soldaten die sneuvelden aan de Luchtbal te Strijpen.

De Last Post en neerleggen van de bloemen door de afgevaardigde van de stad.

10:45hr: Opstappen naar het OC Strijpen onder begeleiding van de Fanfare “Moed en Volharding”.

11:00hr: Nationale Hymne aan de ingang van het ontmoetingscentrum.

11:10hr: Na plaats te hebben genomen in de zaal van het OC te Strijpen, geeft de voorzitter en de afgevaardigde van de stad een korte toespraak, gevolgd door een gratis receptie.

12:00hr: Einde van de receptie