Kermis Elene: ook gospelzang en wandelzoektocht

Komend weekend wordt in Elene kermis gevierd en in 2000 gebeurde het voor het eerst dat ter gelegenheid van die dorpskermis de weekendmis in de kerk van Elene opgeluisterd werd met gospelzang door een gelegenheidskoor dat gevormd was door leden en sympathisanten van de plaatselijke toneelkring ’t Rad.

In 2016 werd de weekendmis in Elene afgeschaft en daarmee kwam er ook aan die jaarlijkse gospelvieringen een einde. Het Gospalinakoor dat uit het oorspronkelijke gelegenheidskoor ontstond, bleef echter actief en zal ook nu een steentje bijdragen tot de viering van kermis Elene. Onder leiding van dirigent Herman Wanzeele en aan de piano begeleid door Vera Van Melckebeke zal het Gospalinakoor (ca 25 leden, zie foto) op zondag 10 september om 14u30 en 15u30 in de parochiekerk telkens een halfuurtje sfeervolle en opgewekte gospelliederen ten gehore brengen. De toegang is gratis.

Daarnaast wordt in het kader van de kermisviering door toneelkring ’t Rad in samenwerking met fotoclub WuFc ook een wandelzoektocht georganiseerd op zaterdag 9 en zondag 10 september, telkens met vrij vertrek tussen 10 en 17 uur. Op een tegelijk boeiende en ontspannende manier kunnen de deelnemers tijdens deze wandeling ‘geheime’ plekjes in Elene ontdekken. De afstand bedraagt ongeveer 5 km. Startplaats en eindpunt zijn respectievelijk café ’t Koperen Kot en Brasserie Elene. Deelnameprijs: 5 euro per zoektochtformulier. Lees via deze link over de diverse andere activiteiten die ook nog in Elene op de kermisaffiche staan.