De ‘verzuurde reacties’ van Icarus Paul Waegemans

Commentaar

Nederboelare. Het multifunctioneel sportcomplex aan de Molendreef werd door de provincie nog maar pas naar de prullenmand verwezen, of Paul Waegemans van Sportkring 2020 nv wil al een nieuwe bouwaanvraag indienen. Dat de nodige vergunningen maar niet worden afgeleverd, wijt de gewezen financieel manager van de stad Geraardsbergen aan ‘verzuurde mensen’ die ‘makkelijk stokken in de wielen kunnen steken’. Waegemans vergeet te vermelden dat zijn project ‘strijdig is met de goede ruimtelijke ordening’ en dat de financiële basis onbestaande is. Schelden op anderen omwille van eigen falen, getuigt niet van goed bestuur.

Vier jaar geleden kondigde Paul Waegemans in een interview met Nuus fier een initiatief aan dat de sportieve bakens in Geraardsbergen moest verleggen. Op de site aan de Molendreef moest een hypermodern en energie neutraal sport- en recreatiecomplex opgetrokken worden. Kostprijs: 4 miljoen euro. Waegemans wist minister van Sport Philippe Muyters te overtuigen. Sportkring 2020 kreeg een investeringssubsidie van 568.136 euro.

Aanvankelijk had Sportkring 2020 nv de wind in de zeilen. Zowel de stad Geraardsbergen als de deputatie – na beroep – keurden de bouwaanvraag goed. De pr-campagne en de goede relaties die hij als financieel manager van de stad Geraardsbergen had opgebouwd, deden hun werk. Ook de afwezigheid van een kritische pers in de streek, hielp een handje.

Barsten in de geloofwaardigheid
Stéphan Bourlau (Het Alternatief) kwam tot de conclusie dat er met het verlenen van de omgevingsvergunning aan KSV ‘onregelmatigheden’ werden vastgesteld. Raadslid Bourlau: ‘Het College van Burgemeester en Schepenen besliste aanvankelijk om de omgevingsvergunning voor het project van Paul Waegemans op de terreinen van KSV te weigeren.  Vijf dagen later trekt het College haar beslissing in en levert het toch een omgevingsvergunning aan Waegemans af. Dat is toch wel heel erg bedenkelijk.’

Volgens Paul Waegemans ging het slechts om een technische vergissing in de notulering van het College van Burgemeester en Schepenen. Maar Luc Swartebroeckx van het burgerplatform Weerbaar Geraardsbergen legde bij de Gouverneur van Oost-Vlaanderen een klacht neer en kreeg over heel de lijn gelijk. De gouverneur was niet mals en benadrukte dat ‘de stad op verschillende punten onzorgvuldig en juridisch niet volledig correct heeft gehandeld.’

Het project oogde fraai, maar al vlug kwamen er barsten in de geloofwaardigheid. Waegemans wist de buurtbewoners niet te overtuigen en er volgde een beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In juni van dit jaar verwees de deputatie het project definitief naar de prullenmand. We gaan hier niet dieper in op de batterij aan argumenten die werd aangesleept om de vergunning niet af te leveren. Ze werden in vroegere bijdragen ruim behandeld. Maar in haar besluit noemde de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen het project ‘strijdig met de goede ruimtelijke ordening’. Bovendien was de bouwaanvraag ‘onvolledig’, zodat ‘de aanvraag niet had mogen opgestart worden’. Dat is toch wel duidelijk taal aan het adres van Sporting 2020 nv.

Amateuristische aanpak
Opmerkelijk is dat Waegemans tot tweemaal toe kon rekenen op de steun van Sport Vlaanderen. De organisatie – die onder voogdij van de N-VA staat – stuurde verschillende brieven om de gedeputeerden te overtuigen van de ‘kwaliteit’ van het project. In de eerste brief wist Sport Vlaanderen de deputatie te overtuigen, maar de tweede gaf niet het verhoopte resultaat. De brief van 7 april 2023 was ongeloofwaardig. Sport Vlaanderen liep een blauwtje. De deputatie kelderde uiteindelijk het project.

Waegemans haalt in de pers wel uit naar ‘verzuurde mensen’ die ‘makkelijk stokken in de wielen steken’, maar is blind voor eigen falen. Zijn project is in strijd met de goede ruimtelijke ordening en heeft een financieel wankele basis. Dat wist de gewezen financieel beheerder maar al te goed, want in december 2021 vroeg Waegemans een doorgeeflening van 3,5 miljoen euro aan bij de stad Geraardsbergen. Dit wil eenvoudig weg zeggen dat als Sportkring 2020 nv de lening niet kan afbetalen, de stad Geraardsbergen dan maar voor de kosten moet opdraaien. Uiteindelijk was het stadsbestuur niet bereid om in dit financieel avontuur te stappen.

Waegemans kan maar beter de hand in eigen boezem steken. Zijn falen heeft zeker niet te maken met verzuurde buurtbewoners, maar met eigen aanpak. Aanvankelijk genoot hij heel wat steun, maar geleidelijk aan brokkelde die af. Ook in zijn eigen entourage kijkt men met argusogen naar zijn brokkenparcours. De kritiek op zijn eigengereid optreden zwelt aan. Waegemans had een gedurfd en ambitieus project, maar de amateuristische aanpak speelde hem parten. Als hij wil slagen, zal hij moeten samenwerken met en luisteren naar de ‘verzuurde’ mensen.

Julien Borremans