OCMW te vinden op de wekelijkse markt:“Onze doelgroep zelf gaan opzoeken”

dienstverlening op een laagdrempelige manier bekend te maken.

Sinds juni staan maatschappelijk werkers van het OCMW maandelijks op de markt om hun dienstverlening op een laagdrempelige manier bekend te maken. Elke laatste woensdag van de maand is het OCMW Oosterzele aanwezig op de markt in Scheldewindeke.

 In het kader van laagdrempelige dienstverlening zet OCMW Oosterzele in op drempelverlagend en proactief werken. Ze doet dat door elke laatste woensdag van de maand aanwezig te zijn op de markt van Scheldewindeke. Maatschappelijk werkers beantwoorden van 9 tot 12 uur elke vraag over hun werking. Vragen voor andere diensten van het lokaal bestuur geven ze door aan de betrokken medewerkers.

Marktbezoekers vinden de maatschappelijk werkers terug in de buurt van de kleurrijke handicar. De handicar is de gemeentelijke vervoerdienst voor minder-mobiele personen en rolstoelgebruikers. Op het busje is reclame van lokale handelaars te zien, zij sponsorden het busje.

De maatschappelijk werkers treden buiten de muren van hun organisatie en trekken in de leefwereld van mensen. Ze zoeken actief contact met mensen die misschien hulp nodig hebben, maar het om een of andere reden niet krijgen, niet vinden of niet wensen. Ze trekken letterlijk de straat op om hulp te bieden.

Schepen van Sociale Zaken, Els De Turck: “Met dit initiatief willen we als bestuur drempelverlagend werken en maximaal inzetten op bereikbaarheid. We hopen op deze manier ook mensen te bereiken die nu niet tot bij het OCMW geraken of niet kunnen of durven binnenstappen. Een OCMW wordt nog te vaak gelinkt aan miserie, zware financiële hulpverlening en gevoelens van schaamte en schande. Maar onze dienst doet meer dan enkel leefloon en financiële steunverlening. CMW gaat ook over ouderenzorg, minder mobiele centrale, klusjesdienst enzovoort. Onze maatschappelijk werkers nemen de tijd om te luisteren naar de verhalen van onze inwoners  en zoeken uit en zorgen ervoor dat bepaalde rechten sneller opgenomen worden. Op die manier worden de mensen geïnformeerd over de toelagen of andere steun waarop ze recht hebben, die anders misschien onbekend gebleven zou zijn. Het gaat hier om een proefproject dat we een aantal maanden willen uittesten waarbij wij als OCMW zelf naar onze inwoners willen stappen om hen te informeren en de hand willen reiken om hen verder te helpen. Nadien volgt een evaluatie en sturen we zo onze dienstverlening bij.”

Inwoners kunnen steeds terecht bij het OCWM, Gootje 2 in Balegem of via 09 362 40 30 met hun vragen. De maatschappelijk werkers staan op woensdag 25 oktober opnieuw op de markt in Scheldewindeke.