Er komt misschien toch verlichting langs de N48- Ronsesestraat in Opbrakel

Er is al heel wat inkt gevloeid over de veiligheid op gewestwegen. Voor de Ronsesestraat ijverden alle Brakelse oppositiepartijen dat er straatverlichting moet komen. De bewoners ijveren daar ook voor en tijdens de laatste gemeenteraad zei raadslid Hedwin de Clercq  (Vooruit) dat het niet kon dat men deze mensen in het donker ging zetten.
Opeens komt er nu nieuwe visie vanuit Vlaanderen  (minister Lydia Peeters) met als kernwoorden:  doven waar het kan, verlichten waar het moet.
De  nieuwe visie is  totaal in tegenstrijd is met huidige visie: men moet verlichting hebben in bebouwde kom maar ook op plaatsen waar veel bebouwing is.
Minister Lydia Peeters (Open Vld) komt als het ware het Brakels schepencollege en schepen Sabine Hoeckman ter hulp .
Schepen Sabine Hoeckman: In Terzake (VRT) kwam het onderwerp aan bod  en zei minister Peeters dat verkeerveiligheid een topprioriteit is. Ze vraagt om de lichten naar het einde van het jaar toe aan te steken ipv ze te doven.    Omdat er nu wel mogelijks  een opening is om verlichting te voorzien, gefinancierd door Vlaanderen wel te verstaan heeft het Brakels  college een aanvraag ingediend om alsnog verlichting te voorzien. Ons schepencollege blijft bij de stelling dat ze het niet gaat betalen en zegt ‘wie bevoegd is moet financieren.’
Dit betekent in de praktijk dat er mogelijks toch verlichting komt in Opbrakel. Afwachten of dit bewaarheid wordt.
De Brakelse schepen Hoeckman verspreidde volgend briefje: